Informasjon til avgangselever

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Sommerhilsen til ungdommen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Foresatte kan se karakterer og fravær i VIS

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Slutter som rektor etter ni år

Soon Elisabeth Øhrling slutter som rektor ved HVS for å bli kommunalsjef for oppvekst og kultur i Lunner kommune.

Viderefører nesten alle tilbud

Av 114 tilbud i videregående skole som egentlig har for få søkere, blir 97 opprettholdt neste skoleår.

I år som i fjor, flertallet søker seg til yrkesfag

12 327 ungdommer har søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag.

FN-rollespill på HVS

Hvis FNs sikkerhetsråd hadde vært på HVS torsdag, hadde de fått med seg et forslag til løsning på konflikten mellom Iran og USA om atomavtalen.

Fagfornyelsen, hva er det?

Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre?

Til toppen