Kombinasjonsklassetilbud ved Hadeland videregående skole

Høsten 2024 starter Hadeland videregående skole opp med et nytt tilbud for minoritetsspråklige elever.

Oppstart av nytt tilbud på HVS høsten 2024 - Klikk for stort bildeOppstart av nytt tilbud på HVS høsten 2024 Reed Foto AS

Denne våren får HVS muligheten til å starte opp et kombinasjonsklassetilbud med oppstart i august 2024. Innlandet fylkeskommune har inngått en avtale med Akershus fylkeskommune slik at elever fra både Innlandet og Akershus kan få dette tilbudet for skoleåret 24/25.

Oppstart høsten 2024

Hadeland videregående skole, i samarbeid med IFK, oppretter et nytt tilbud fra og med høsten 2024. - Klikk for stort bildeHadeland videregående skole, i samarbeid med IFK, oppretter et nytt tilbud fra og med høsten 2024. Reed Foto AS

Kombinasjonsklassen er et tilbud for minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år med kort botid og som har avsluttet ungdomsskolen, men som mangler noe norskkunnskaper eller fagkunnskaper til å kunne følge ordinær undervisning i videregående skole. 

Tilbudet kan også være aktuelt for elever som ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole. 

Elevene i kominasjonsklassetilbud bruker ikke av retten sin til videregående opplæring.

Modulstrukturert

Opplæringen i kombinasjonsklassen vil være modulstrukturert og skoleåret vil starte med en kartlegging av utdanningsbakgrunn og språkferdigheter. Hovedfokus vil være på de fem grunnskolefagene; norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. 

Elevene vil ha en timeplan med 30 undervisningstimer pr. uke. For elever med tilstrekkelige språkkunnskaper og fagkunnskaper vil det også kunne bli aktuelt å forsere enkelte fag på Vg1. 

Fullføre og bestå

Rektor Elisabeth Raastad Kjørven forteller at planleggingen for tilbudet er godt i gang. - Klikk for stort bildeRektor Elisabeth Raastad Kjørven forteller at planleggingen for tilbudet er godt i gang. Hege Linnerud Næss/Hadeland vgs

- Vi er veldig glade for at vi får anledning til å ha dette tilbudet ved HVS, og håper det skal være et godt bidrag til at flere elever med kort botid fullfører og består videregående opplæring, forteller rektor Elisabeth Raastad Kjørven.

- Det blir viktig å motivere aktuelle elever for å ta imot et slikt frivillig tilbud. Målet må være at alle elever som starter på et videregående løp har et så godt faglig grunnlag som mulig. Kombinasjonsklassetilbudet kan være et bidrag for å føle mestring og bli klar for å ta fatt på den videregående opplæringen, avslutter Kjørven.

Les mer om kombinasjonsklassetilbudet her