Grunnskoleopplæring

Minoritetsspråklige i alderen 16–24 år kan få grunnskoleopplæring i såkalte kombinasjonsklasser på videregående skole.

Er du nylig kommet til Norge så er kombinasjonsklassen et fint tilbud for deg som trenger mer grunnskoleopplæring. Som elev i kombinasjonsklassen får du ett eller flere forberedende år før oppstart i ordinær videregående skole. Du bruker ikke av retten din til videregående opplæring.

Kombinasjonsklassen er for deg som:

  • er mellom 16 og 24 år
  • har bodd kort tid i Norge
  • har avsluttet ungdomsskolen, men ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og/eller fagkunnskaper til å følge undervisningen i videregående skole
  • ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole

Kombinasjonsklassen vil gi deg: 

  • mer opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag før du starter på videregående. Du kan også få undervisning i for eksempel IKT og kroppsøving.
  • tilpasset undervisning i 1–2 år for å forberede deg på videregående skole
  • bedre faglig grunnlag for å mestre fagene i videregående skole
  • kunnskap og informasjon om videregående skole slik at du kan gjøre gode valg for videre utdanning (dette får du i faget utdanningsvalg)
  • vurderinger/karakterer som gjør at du kan konkurrere på likt nivå med andre søkere til videregående opplæring

Kombinasjonsklasser tilbys på disse skolene:

Slik søker du

Er du elev på en ungdomsskole og har/får grunnskolevitnemål, så søker du på: 

vigo.no 

Søknadsfristen er 1. februar. 
Trenger du hjelp med søknaden, så ta kontakt med en rådgiver på skolen din.

Er du over 16 år og mangler grunnskoleopplæring (minimum 9-årig), så må fylkeskommunen ha en avtale med din kommune for at du skal kunne søke kombinasjonsklassen. Ta kontakt med læringssenteret/voksenopplæringen i kommunen din for å høre om du kan søke kombinasjonsklassen.