Tester ut ny eksamensform

En langtidsoppgave kan erstatte dagens eksamen. Hadeland videregående skole er én av flere pilotskoler som tester ut den nye formen i regi av Utdanningsdirektoratet.

HVS er med på utprøving av en langtidsoppgave som kan erstatte dagens eksamensform.  - Klikk for stort bildeHVS er med på utprøving av en langtidsoppgave som kan erstatte dagens eksamensform. Hege Linnerud Næss

HVS ble i høst kontaktet av Utdanningsdirektoratet om å være med på utprøving av langtidsoppgaven som kan erstatte dagens eksamen på sikt. 

Politikk og menneskerettigheter

Det var mulig å delta med to fag, politikk og menneskerettigheter, samt biologi. 

HVS valgte å delta med to lærere som sa seg villige til å teste ut prosjektet. Reidun Hvattum og Hanne Elisabeth Hovden har prøvd ut formen i faget politikk og menneskerettigheter, og det har vært en spennende prosess.

Pilotprosjekt

Formålet med utprøvingen av en langtidsoppgave er for å se om det lar seg gjøre å lage en ny eksamensform som er mer tilpasset den nye læreplanen i faget, særlig den delen hvor elevene skal utforske og fordype seg. 

Prøveordningen er en pilot, og skal ikke erstatte den ordinære eksamen for våre elever i år. Det vil si at elevenes langtidsoppgave inngår i elevenes vurderingsgrunnlag på standpunkt for skoleåret 2023/2024.

Interesse for tema

Eivind Willumsen og Mia Kristiansen melder om at oppgaven har tatt mye tid, men at det også har vært lærerikt. - Klikk for stort bildeEivind Willumsen og Mia Kristiansen melder om at oppgaven har tatt mye tid, men at det også har vært lærerikt. Hege Linnerud Næss

Elevene har den siste tiden arbeidet med en utforskende langtidsoppgave som skal vurderes. De har deretter presentert oppgaven sin muntlig, hvor Hanne og Reidun har vært sensorer i felleskap.

Elevene kan selv velge tema innenfor et gitt kompetansemål. Det gir mulighet til å velge noe som man interesserer seg for og som man har lyst til å lære mer om. Elevene har fordypet seg i det selvvalgte temaet og flettet flere kompetansemål fra læreplanen inn i arbeidet sitt.

Eierskap til prosessen

Håpet er å treffe så mange elever som mulig med tanke på å skape eierskap til oppgaven. Dette kan samtidig være krevende. 

Elevene rapporterer tilbake at langtidsoppgaven har tatt mye tid, og at innlevering av pilotprosjektet har falt på samme tid som mange andre vurderinger. 

Lærerne ser også utfordringer med løsningen med tanke på bruk av kunstig intelligens underveis i prosessen.

I front

Etter langtidsoppgave og heldagsprøve, føler elevene seg nå klare for den - enn så lenge - ordinære eksamen i faget. - Klikk for stort bildeEtter langtidsoppgave og heldagsprøve, føler elevene seg nå klare for den - enn så lenge - ordinære eksamen i faget. Hege Linnerud Næss

Samtidig har prøveordningen gitt elevene tid til å vise kunnskap, i stedet for dagens eksamensordning hvor det forventes at du presterer på ditt beste i løpet av én dag. 

Elevene får muligheten til å jobbe med faget over tid og forhåpentligvis levere et produkt man har jobbet godt med, som på mange måter er arbeidsmetoden man vil møte ofte i arbeidslivet. 

Elevene har også fått muligheten til å fordype seg ekstra i det selvvalgte temaet.

«Elevene har uten tvil lært mye gjennom prosessen», sier faglærer Reidun Hvattum.  

Vi synes det er spennende å være i front på en utvikling, og ønsker samtidig elevene våre lykke til på den – enn så lenge – ordinære eksamen.