Nordisk samarbeidsprosjekt på HVS

Hadeland videregående skole er fra og med neste skoleår med i et nordisk samarbeidsprosjekt kalt NordUng, hvor hovedmålet er å innlemme det nordiske perspektivet i undervisningen. 

Prosjektet Nordisk perspektiv trer i kraft fra og med neste skoleår - Klikk for stort bildeProsjektet Nordisk perspektiv trer i kraft fra og med neste skoleår NordUng

Prosjektet utføres på ulike skoler omkring i Norden i perioden fra 01.02.2024 til 30.6. 2026. Her deltar i alt 24 skoler fra Danmark, Færøyene, Norge og Sverige. Hadeland videregående skole er en av disse skolene.

Nordisk perspektiv

Formålet er å innlemme det nordiske perspektivet i undervisningen, og hvor fagene også styrker den nordiske samhørigheten. Vi håper dette samarbeidet kan føre til økt forståelse for nordisk tematikk og litteratur hos våre elever. Det åpner også opp for tverrfaglig samarbeid på tvers av fag. Elevene vil da få bruke det de har lært i kjente og ukjente situasjoner, og se sammenhenger innenfor og mellom fag. Dermed vil de forhåpentligvis finne økt nytteverdi i det de lærer om.

Aktuell tematikk

Med dagens verdensbilde, ser man viktigheten av et nordisk samarbeid på flere flater og på denne måten er tematikken svært aktuell. I internasjonale sammenhenger ser man også verdien av samarbeidspartnere på tvers av landegrenser og en felles, kollektiv utvikling. Underveis i prosjektet skal lærere og elever med støtte fra utviklingskonsulenter utvikle undervisningsopplegg og kvalifisere prosessen, som i etterkant legges frem gjennom plattformen Norden i Skolen.

Utslag i undervisning

Vi er spente på hvordan utviklingsarbeidet får sitt utspring i elevenes undervisning. Målet er at elevene får et faglig innhold med nordisk tilsnitt, og at de reflekterer rundt viktigheten av et nordisk samarbeid og vår samhørighet. Samtidig kan man knytte dette opp mot elevenes verdigrunnlag og deres egen dannelsesreise i de utvalgte fagene.

Les mer om samarbeidsprosjektet her.