Besøk på Stortinget med prosjektet NASA Hunch

Representanter fra Hadeland videregående skole har vært på besøk på Stortinget for å legge fram arbeidet med NASA Hunch, som er et prosjekt som fortsetter å vokse seg stort.  

HVS på høring med NASA Hunch-prosjektet. - Klikk for stort bildeHVS på høring med NASA Hunch-prosjektet. Elisabeth Raastad Kjørven

Rektor Elisabeth, avdelingsleder Vebjørn og faglærer Lars Eirik var invitert inn på høring om prosjektet på Stortinget i uke 22. Faglærer på teknologi- og industrifag, Lars Eirik Kanten, snakket varmt om hvordan elevene har respondert på å få mye ansvar i et slikt prosjekt som har favnet mange av elevene.

Økt motivasjon og relevans

Det har også vokst mye motivasjon og stolthet fram i elevgruppa i løpet av prosjektet. Stortingspolitiker Kari-Anne Jønnes deltok også, samt flere representanter fra NASA Hunch Norge.

Prosjektet har gitt økt motivasjon og muligheter for utdanningsprogrammet. - Klikk for stort bildeProsjektet har gitt økt motivasjon og muligheter for utdanningsprogrammet. Elisabeth Raastad Kjørven

«Det er lagt ned mange arbeidstimer i et prosjekt som tidligere har vært forbeholdt amerikanske skoler, og TIF-avdelingen har brukt dette prosjektet til å skape ny relevans for utdanningsprogrammet som helhet», forteller rektor Elisabeth R. Kjørven.

Fagfornyelse og rekruttering

Prosjektet har blitt knyttet opp til den nye læreplanen i flere programfag og samtidig bidratt til økt rekruttering for linja. Prosjektet har også skapt muligheter for flere spennende lærlingplasser.

Det er planlagt at prosjektet skal nå ut til enda flere skoler i Innlandet fylkeskommune i 2024-2025. HVS kan på den måten innta en veiledende rolle ovenfor flere andre skoler som ønsker dette for neste skoleår.

Overlevering av materialet til NASA ble høytidelig markert siste skoleuke. - Klikk for stort bildeOverlevering av materialet til NASA ble høytidelig markert siste skoleuke. Hege Linnerud Næss

Overleveringsseremoni

Siste skoleuke fikk skolen igjen besøk av NASA Hunch hvor den amerikanske delegasjonen også var representert. Materialet som elevene har laget for NASA Hunch ble høytidelig overlevert NASA rett før sommerferien startet.

Arbeidet ruller dermed videre til høsten.

Følg med!