Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Illustrasjon vitnemål

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) skal tas i bruk fra skolestart 2020 ved alle de videregående skolene i Innlandet.

Fristen for å publisere karakterer i Fronter er mandag 15. juni kl 12.00.

I ettermiddag kom det nye smittevernregler for videregående skoler. Skolene vil måtte bruke noen dager til å omstille seg. Enn så lenge skal elevene ved Hadeland videregående skole forholde seg til den planen de har fått for neste uke.

I disse to ukene etter at skolen åpnet for alle igjen, har alle klasser på alle utdanningsprogram hatt flere undervisningsdager på skolen eller i praksis. Det har vært stor gjensynsglede – og mye logistikk.

Persondata kan være på avveier etter sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Personopplysninger til elever og lærere i fylkeskommunen kan ha kommet på avveier. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Soon Elisabeth Øhrling og Hege Brekke Kalvsjøhagen

Mandag 11. mai var flere klasser og elevgrupper tilbake på Hadeland videregående skole. I løpet av uka vil alle elevene få noe undervisning på skolen.

Illustrasjonsbilde jente på buss

Fra onsdag 13. mai vil Innlandstrafikk kjøre alle skolebusser i Innlandet. Av smittevernhensyn vil bussene kjøre med redusert kapasitet.

Nå kan klasserommene igjen fylles med elever, innenfor oppdaterte regler om smittevern.

De videregående skolene kan åpne opp igjen i løpet av neste uke, de første allerede førstkommende mandag.

Til toppen