Kombinasjonsklassetilbud ved HVS

Høsten 2024 starter Hadeland videregående skole opp med et nytt tilbud for minoritetsspråklige elever.

Velkommen til skolestart høsten 2024!

Mandag 19. august 2024 starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon til skolestart.

Gratulerer til Kasper med Pierre de Coubertin-prisen for 2024!

Kasper Watz-Stubberud fikk denne uka utdelt Pierre de Coubertin-prisen 2024 i en høytidelig seremoni på Maihaugen.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på eksamen og karakterer. Fristen for å klage er 10 dager.

Tester ut ny eksamensform

En langtidsoppgave kan erstatte dagens eksamen. Hadeland videregående skole er én av flere pilotskoler som tester ut den nye formen i regi av Utdanningsdirektoratet.

Eksamensdatoer for våren 2024

Her er oversikten over alle sentralt gitte skriftlige og muntlige eksamensdatoer.

Velkommen til avslutning for elever på Vg3

Vi ønsker velkommen til avslutningsseremoni for alle avgangselever på Vg3 og deres foresatte onsdag 19. juni.

Sommerskole

Innlandet fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole på Lillehammer 24. juni–5. juli 2024. I matematikk er det høstskole.

Si din mening om ny skole- og tilbudsstruktur

Ny framtidig skole- og tilbudsstruktur er på høring til 31. august 2024.

NASA kommer til Norge - eller rettere sagt, Hadeland vgs!

Forrige uke fikk TIF-avdelingen storfint besøk. Elevene fikk snakke om hvordan de har skapt produkter som skal sendes ut i verdensrommet via samarbeidsprosjektet NASA HUNCH.