Digitalt foreldremøte om rus i sosiale medier

Vi ønsker å informere om et digitalt foreldremøte om rus i sosiale medier onsdag 22. november, i regi av Politiet i Oslo, Asker og Bærum.

Ungdom og rus - Klikk for stort bildeUngdom og rus Blå Kors

Politiet i Oslo, Asker og Bærum–Nettpatruljen arrangerer et digitalt foreldremøte om rus i sosiale medier onsdag 22. november klokka 19.00. Det er et offentlig og åpent arrangement for alle på eller utenfor Facebook. 

Trender og fenomener

Ruskonsulent Erlend Breck Helland fra Bydel Nordre Aker og Politiets nettpatrulje Oslo, Asker og Bærum forteller om det de ser på sosiale medier, samt informerer de om trender og fenomener knyttet til rus på sosiale medier. Ruskonsulent Erlend vil fortelle om hvordan ungdom ser på rus, typiske tegn man kan se etter og tips til hvordan man kan snakke om rus med ungdom.

Ungdommen velkommen

Dette er et digitalt foreldremøte, men ungdommen er også velkommen til å følge med, eventuelt sammen med sine foresatte. Det åpnes for at deltakerne kan stille spørsmål underveis i møtet. Vel møtt.

Lenke til arrangementet finner dere her: https://facebook.com/events/s/digitalt-foreldrem%C3%B8te-rus-pa-s/351373404218787/