Skoleskyss i videregående skole

Du kan få fri skoleskyss i videregående skole hvis du bor minimum 6 km fra skolen, eller har spesielle behov for transport. Du søker via MinSkyss.

Her får du mer informasjon om hvordan du søker, og hvilke retningslinjer som gjelder for skoleskyss i videregående skole i Innlandet fylke.

Husk å søke om skoleskyss – hvert år!