Viktig å vite om fraværsregler

Når elevene kommer tilbake etter høstferien vil de vanlige fraværsreglene gjelde igjen. Her kommer nyttig informasjon om reglene.

Helt siden mars 2021 har det vært gjort unntak fra fraværsregelen i videregående skole, eller nærmere bestemt dokumentasjonskravet ved fravær. Mange av dagens elever, og deres foresatte, er derfor lite kjent med det som er de vanlige reglene. 

10%-regelen

Du vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 prosent i faget. Dette er uavhengig av om faglærer har vurderingsgrunnlag eller ikke. Regelen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke totalfravær.

Etter særlig skjønn kan rektor godta udokumentert fravær opp til 15 %. Denne unntaksbestemmelsen er snever, men skal ivareta deg som elev hvis du for eksempel er i en vanskelig livssituasjon.

Dokumentasjon ved fravær

Regelen om at 10 prosent udokumentert fravær gir ikke vurdert i faget har vært gjeldende under hele pandemien. Unntaket fra fraværsregelen har handlet om hvordan fravær skal dokumenteres. Fram til 11. oktober har fravær av helseårsaker kunnet dokumenteres ved hjelp av egenmelding. Nå må det til en legeerklæring for å få dokumentert sykefravær.

Når det gjelder fravær knyttet til for eksempel kjøretimer, tannlegetimer, psykolog o.a. dokumenteres dette til kontaktlærer ved å vise fram timeavtaler. (Les mer om regler for D-fravær ved kjøreopplæring lenger ned i saken).

Klikk for stort bilde Mostphotos

Varsel når grensen nærmer seg

Selv om fraværsregelen gjeninnføres, betyr det ikke at du som er elev trenger å gå til lege for å få dokumentasjon hver gang du er syk. Dette er ikke nødvendig før grensen på 10 prosent fravær i faget nærmer seg. Faglærer sender ut varsel når fraværsgrensen nærmer seg.  Dette varselet sendes også til foresatte når eleven er under 18 år. 

Fravær og vitnemål

Noen har forstått det slik at fravær dokumentert ved legeerklæring ikke vil stå som fravær på vitnemålet. Det stemmer ikke. Dokumentert fravær (D-fravær) vil også stå på vitnemålet. En legekonsultasjon for dokumentasjon av sykdom vil bare endre fraværskoden i Visma fra X til D, noe som gjør at det ikke teller for 10 prosent-regelen. 

Ved langvarig sykdom kan du som elev imidlertid søke om å få slettet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet. Sykefravær kan ikke trekkes fra før fra og med fjerde sykedag. Det vil si at du ikke kan søke om å få fjernet kortvarig sykdom fra vitnemålet selv om du har det dokumentert. Unntaket gjelder for elever som har en kronisk sykdom. Ta kontakt med kontaktlæreren din for å vite mer om dette. 

Hvis du av spesielle grunner ønsker å definere fraværet som føres på vitnemålet, kan du kreve at skolen fører årsaken til fraværet på et vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset.

Hva betyr fraværskodene?

Alt udokumentert fravær føres som X, uansett om det et fravær som gjelder sykdom, kjøretimer, forsovelser o.a. Eleven skal melde fra til lærer om fravær. Da endres koden fra X til M, og du unngår ordensanmerkning. Når dokumentasjon for fraværet leveres kontaktlærer, endres koden fra X/M til D. Dokumentasjon må vises så snart du er tilbake på skolen. 

R-fravær står for rettighetsfravær. Denne koden brukes når elever deltar i elevrådsarbeid, er på sesjon, er i møte med rådgivere eller har fått innvilget studiearbeid. 

Fravær i forbindelse med kjøreopplæring

Fravær som det er dokumentert at skyldes deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, inngår ikke i fraværsgrensen. Dette gjelder obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet.

De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, og annen type trafikkopplæring enn til førerkort klasse B, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

Til toppen