Testing ved skolestart

Det er en nasjonal anbefaling av elever og ansatte tester seg før skolestart januar 2022. Her får dere vite hvordan vi gjør det ved HVS.

I samråd med kommuneoverlegene blir det ved Hadeland videregående skole gjennomført massetesting på morgenen første dag elevene er på skolen. Skolen er fortsatt på rødt nivå, noe som betyr at elevene vil få noe undervisning på skolen og noe på Teams. For de klassene og undervisningsgruppene som skal ha oppmøte på skolen i morgen, tirsdag, vil det bli utdelt tester i klasserommene i starten av første time. Det samme vil skje utover uka etter hvert som stadig nye klasser kommer på skolen. Planen for rødt nivå uke 1 ble publisert før jul, men vi legger den også ved i denne nettsaken.

Klikk for stort bilde Mostphotos

Oppfordrer til testing

Å teste seg er frivillig, men helsemyndighetene oppfordrer sterkt til å gjøre dette ved skolestart i år slik at eventuelle smittetilfeller blant elever eller ansatte blir avdekket så fort som mulig. Ved Hadeland videregående skole hadde vi flere runder med massetesting i fjor vår, og vi opplevde stor oppslutning blant elevene. Det har vi tro på denne gangen også.

Det er verdt å merke seg at elever eller ansatte som har hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene ikke trenger å teste seg. 

Hva skjer ved en eventuell positiv test?

Hvis en elev skulle teste positivt, vil vedkommende bli tatt hånd om at helsesykepleiere ved skolen. De vil sørge for at eleven raskt får gjennomført en PCR-test og at andre nødvendige smittevernretningslinjer blir fulgt. Skolen har tett kontakt med kommuneoverleger og smittevernansvarlige i kommunene, og elevene i klasser der det eventuelt skulle komme noe smitte vil få god informasjon om hva de skal gjøre når det gjelder eventuell karantene eller ny testing. 

Følg med på skolens hjemmesider!

Både FHI og Helsedirektoratet har anbefalt å oppheve rødt nivå for elever i videregående skole, men regjeringen har besluttet at rødt nivå skal opprettholdes inntil videre. Det vi vet til nå er at rødt nivå skal fortsette ut uke 2. I nok en periode med mange endringer, oppfordrer vi foresatte til å følge godt med på nyheter som legges ut på skolens hjemmesider. Elevene blir også informert på Teams (i teamet: Informasjon til alle elever 1 SHAD).

Vi ønsker alle et godt nyttår, og vi håper at vi kommer tilbake til en mer vanlig skolehverdag ganske snart.

Plan for rødt nivå uke 1 (PDF, 112 kB)

Til toppen