Tale i anledning den internasjonale kvinnedagen

8. mars ble kvinnedagen markert, og Jona Kvale Svenbalrud holdt en imponerende appell foran skolens elever.

Jona holdt en strålende appell for hele skolens elever - Klikk for stort bildeJona holdt en strålende appell for hele skolens elever Hege Linnerud Næss Her kan du lese talen i sin helhet.

Gratulerer med kvinnedagen!

"Kjære medelever. Gratulerer med kvinnedagen! 

Kvinnedagen ble først markert i USA i 1908, og det er åpenbart at kvinners rolle i samfunnet er en helt annen nå enn da. I dag kan kvinner delta i arbeidslivet, har rett til sjølbestemt abort og kan stemme ved valg.

Alt dette har blitt oppnådd fordi modige kvinner har kjempa hardt og lenge for rettighetene sine.

8. mars er en dag for å feire alt som har blitt oppnådd i kampen for likestilling, men det er først og fremst en dag for å kjempe videre. Fordi sjøl om Norge er et av verdens mest likestilte land, er ikke kampen for kvinners rettigheter over. Det er fortsatt mange viktige saker igjen.

Lik lønn for likt arbeid

Kvinner i Norge tjener 87,6 % av det menn gjør. Man skulle tru at i Norge hadde vi lik lønn for likt arbeid, men i de fleste yrker er gjennomsnittslønna høyere for menn enn for kvinner.

I tillegg er typiske mannsdominerte yrker ofte høyere lønna enn kvinnedominerte yrker. Dette er ikke fordi kvinner gjør en dårligere jobb eller jobber med mindre viktige ting, men fordi såkalte manne-yrker har høyere status. Det er sjukt at menns arbeid fortsatt blir satt mer pris på enn kvinners i 2023.

Kvinnehelse

Nydelig sang av Betina Linstad og musikklærer Ann Beate Solstad Eide - Klikk for stort bildeNydelig sang av Betina Linstad og musikklærer Ann Beate Solstad Eide Hege Linnerud Næss Det siste året har det vært mye fokus på kvinnehelse, og med god grunn. Når det skal forskes på helse, er det (hvite) menn som er standarden. Det gjør at vi har altfor lite kunnskap om kvinners helseproblemer.

For eksempel er symptomene på hjerteinfarkt annerledes hos en kvinne enn en mann, og når helsepersonell ikke har kunnskap om dette, tar de ikke kvinnene som trenger hjelp på alvor.

Barseltilbud over hele landet blir nedprioritert. Sjukdommer som endometriose blir forska lite på, er vanskelig å få diagnostisert og det er lite behandling, sjøl om hele 1 av 10 kvinner er ramma av det. Vi trenger mer kunnskap, og vi må ta kvinnehelse mer på alvor.

Seksuell trakassering

1 av 2 jenter på videregående skole har blitt utsatt for seksuell trakassering. Vi har sett alvorlige varslingssaker i alt fra politikken til forsvaret, og det er tydelig at det er få steder kvinner er fri fra seksualisering og trakassering.

En av fem kvinner i Norge blir voldtatt i livet. Samtidig henlegges de aller fleste voldtektssaker, og mange anmelder ikke i det hele tatt fordi det er for vanskelig eller fordi de ikke opplever å bli tatt på alvor. Den vanligste reaksjonen på å bli forsøkt voldtatt er å gå i frys, og å ikke klare å si nei. Da må vi ha en samtykkelov, som viser tydelig at sex uten samtykke er voldtekt, og at bare ja betyr ja. Det er bedre å spørre en gang for mye og risikere å ikke få et ja, enn å voldta noen.

Solidaritet med kvinner over hele verden

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og det er viktig å ha et internasjonalt perspektiv på likestilling. Mange steder i verden er det direkte farlig å være kvinne.

Den internasjonale kvinnedagen ble markert på HVS - Klikk for stort bildeDen internasjonale kvinnedagen på HVS Hege Linnerud Næss Vi har sett Mahsa Amini bli drept av moralpolitiet i Iran fordi hun gikk med hijaben sin på en «upassende måte». Vi har sett den kvinnefiendtlige gruppa Taliban ta makta i Afghanistan og nekte kvinnene der grunnleggende menneskerettigheter. Vi har sett Russland bruke voldtekt som våpen i krigen i Ukraina.

Solidaritet med kvinner i andre land har alltid vært en grunnleggende del av kvinnebevegelsen. Vi i Norge må fortsette å kjempe for kvinner over hele verden.

Ingen fri før alle er fri

Fordi sjøl om ting kan virke jævlige på mange måter, må vi ikke gi opp. Vi må alle fortsette å ta kampen for kvinners rettigheter overalt.

På Stortinget, i kommunestyret, rundt middagsbordet og når det blir litt for mye guttastemning i garderoben. Ingen er fri før alle er fri.

Kjære alle sammen, gratulerer med kvinnedagen!"