Rødt nivå til 18. januar

HVS er på rødt nivå fram til 18. januar. Dermed vil noe av undervisningen foregå på skolen og noe som fjernundervisning via Teams. 

Hva betyr rødt nivå?

Covid, smitte, corona illustrasjon. - Klikk for stort bilde pixabay.com Innlandet fylkeskommune bestemte i går kveld (mandag 4. januar) å følge regjeringens nye anbefalinger om å sette videregående skoler på rødt nivå de to første ukene i januar.

Rødt nivå betyr ikke at Hadeland videregående skole er stengt. Det innebærer at vi må følge smittevernveilederen for rødt nivå når det gjelder hvor mange elever som kan være på skolen samtidig ut fra romkapasitet og størrelsen på klasserommene. Dermed vil ikke alle elevene få undervisning på skolen hver dag.

Når elevene ikke er på skolen, skal de følge vanlig timeplan med undervisning på Teams. Vi beklager at det blir en ny periode med rødt nivå, men vi skal gjøre vårt beste for at elevene skal få best mulig opplæring også i denne perioden. 

Vi oppfordrer elevene til å ta aktivt del i undervisningen på Teams, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å oppmuntre elevene til innsats i fjernundervisningen. Da vil alle få best mulig utbytte av opplæringen, og også ha det beste utgangspunktet for videre læring når skoledagen blir mer normal igjen.

Slik blir skoleuka

Elever får undervisning på skolen eller via fjernundervisning etter planen som ligger vedlagt. 

  • Elevene skal følge den vanlige timeplanen uansett hvor undervisningen finner sted.
  • Det vil bli noen endringer for hvilke klasserom som skal brukes. Derfor er det viktig at elevene følger med i timeplanen i Visma InSchool.
  • Tilstedeværelse og fravær registreres på vanlig måte, uansett om det er undervisning på skolen eller via Teams. Elevene MÅ gi beskjed om et eventuelt fravær fra undervisningen, og levere egenmelding ved sykefravær. Foresatte må bekrefte sykefraværet hvis eleven er under 18 år (se eget punkt om fravær nedenfor).
  • Kantina er åpen.
  • Biblioteket er åpent.

Planer for undervisning

Når det gjelder undervisningsplanene (se lenke nedenfor), ber vi om forståelse for at skolen må gjøre noen prioriteringer, og at det vil bli noen ulikheter mellom de ulike utdanningsprogrammene.

I dag, mandag, publiserer vi planen for uke 1, det vil si fra og med tirsdag 5. januar til og med fredag 8. januar. Plan for uke 2 vil komme i løpet av et par dager.

Undervisningen for elever med store og sammensatte tilretteleggingsbehov (BASIS) går i hovedsak som normalt på skolen. Det blir noen få justeringer for å redusere antall arenaer elevene oppholder seg på og antall personer elevene skal møte i løpet av uka. De elevene det gjelder vil få direkte beskjed fra kontaktlærer om endringene.  

Plan for uke 2 (PDF, 49 kB)

Smittevernregler på rødt nivå

Når det gjelder forsterket renhold og hygiene, følger skolen Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for de ulike nivåene.

For vår skole innebærer dette blant annet at alle spriter hender på vei inn og ut av bygningen og i klasserom og verksteder, samt at alle pulter og stolrygger vaskes etter bruk. I tillegg gjennomfører renholdere forsterket renhold både i klasserom og fellesområder.

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder

Fraværsregler

Regjeringen har bestemt at dokumentasjonskravet for fravær er endret for dette skoleåret. Det betyr at elever ikke trenger legeerklæring hvis de er syke og ikke kan komme på skolen eller kan delta i undervisningen på Teams de dagene det er fjernundervisning.

Det er viktig å merke seg følgende:

  • Alle elever må melde fra til kontaktlærer når de er syke, og levere egenmelding for å få godkjent fraværet som sykdomsrelatert fravær.
  • For elever under 18 år må foresatte signere egenmeldingen. Unntaksvis kan SMS/e-post fra foresatte gjelde som egenmelding. Ta kontakt med kontaktlærer.
  • Hvis elever eller ansatte bor sammen med noen i risikogrupper, gjelder følgende regel: 
    Foresatte som er i en risikogruppe må ha en uttalelse fra egen lege som sier noe om behovet for å begrense smitterisikoen til hjemmet. I slike tilfeller må også hensynet til ungdommens beste tillegges stor vekt.

Bruk av munnbind

Alle kommunene på Hadeland oppfordrer elevene til å bruke munnbind på skolebussene. Inne på skolen er det ikke noe krav om å bruke munnbind.

I noen fag vil det være svært vanskelig å gjennomføre undervisning med en meters avstand. I disse fagene har elever og ansatte tilgang til munnbind.

Elever som er ute i praksis

Flere av yrkesfagelevene ved skolen er nå ute i praksis i bedrift. Disse skal følge de smittevernreglene som til enhver tid er gjeldende for praksisbedriften.

Elever som er sammen med mange utenfor skoletida (dvs. har mange nærkontakter) kan risikere å bli nektet å gjennomføre praksisen sin. 

Samarbeid skole – hjem

Vi oppfordrer alle foresatte til å følge med på skolens hjemmeside, og til å ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål.

Til toppen