Nye regler for inntak

Frister for å søke skoleplass for 2020 – 2021 er fortsatt 1. februar og 1. mars. Det er imidlertid gjort en endring for muligheten til å ombestemme seg etter at fristen er gått ut.

Elever med fortrinnsrett

Klikk for stort bilde1. februar 2020 er fristen for å søke skoleplass for elever med fortrinnsrett. Dette gjelder elever som har omfattende behov for spesialundervisning, og at behovet har svært mye å si for søkernes mulighet til å fullføre utdanningen.

Minoritetsspråklige som har særskilt språkopplæring og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene har også 1. februar som søknadsfrist.

Må bestemme seg til 1. mars

Søknadsfristen for andre elever er 1. mars 2020. Eleven kan kun sette opp tre utdanningsprogram (i henhold til loven), og får innfridd ett av tre. Tidligere år har det vært mulig å gjøre om søknaden fram til midten av april. Nå er 1. mars en endelig frist.

Rådgivere på ungdomsskolene er godt orientert om inntaksreglene og hjelper elevene med å gjennomføre søknadsprosessen.

Viktig å vite for elever på Vg1 og Vg2

Husk at også at elever som allerede går på Vg1 eller Vg2 (med unntak av de som går Helsearbeiderfag med studiekompetanse) må søke om skoleplass neste skoleår. Her gjelder de samme fristene som for søkere fra ungdomsskolene.

Dere vil få nærmere informasjon om dette fra rådgiverne på skolen.

Til toppen