Mye glede – og mye logistikk

I disse to ukene etter at skolen åpnet for alle igjen, har alle klasser på alle utdanningsprogram hatt flere undervisningsdager på skolen eller i praksis. Det har vært stor gjensynsglede – og mye logistikk.

Flere hensyn å ta

Klikk for stort bilde Karoline Berven Vi er veldig glade for at vi kan ta imot flere elever igjen. Samtidig er det en del logistikk-utfordringer knyttet til antall elever, forsvarlige renholdsrutiner og tilgjengelige undervisningsrom på en så stor skole. Vi har også forsøkt å prioritere ønsker knyttet til praktiske fag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, samt fag der det er behov for å ha vurderingsøkter på skolen.

Alt dette, samt at vi også i denne perioden har hatt endring i timeplanen på grunn av fordypningsuker, har gjort at vi dessverre ikke har kunnet gått ut med en helhetlig plan for undervisning på skolen eller på Teams for mange uker av gangen.

Følg med i Fronter!

Elevene får informasjon i elevrommet i Fronter om hvilke dager de skal være på skolen eller få undervisning hjemmefra, og de får oppfølgende informasjon fra sine kontaktlærere. Vi oppfordrer foresatte til å be sine ungdommer om tilgang til å se oversiktene i Fronter. Ta kontakt med kontaktlærer eller avdelingsleder hvis det er noen spørsmål.

I dag har alle elever fått oversikt over hvilke dager de skal ha undervisning på skolen neste uke (uke 22).
Mandag legger vi ut en plan i Fronter for undervisningen i uke 23 og 24. Den publiserer vi også på hjemmesiden.

Den siste skoleuka vil det ikke bli vanlig timeplan. Vi jobber for å få til noen hyggelige avslutninger for alle klasser/grupper etter det som har vært en veldig annerledes vår. Her kommer vi tilbake med mer informasjon til klassene -  og på skolens hjemmeside.


Flotte elever!

Sist, men ikke minst, vil vi skryte av hvordan elevene har håndtert den nye hverdagen etter at de kom tilbake på skolen.

Elevene er flinke til å innrette seg etter smittevernreglene. De desinfiserer hender, og følger retningslinjene skolen har innført. Elevtjenesten ved skolen, som er mye ute i fellesområdene i skolebygningen, kan bekrefte dette. Selvsagt har det hendt at noen har glemt seg bort, men i det store og dele opplever vi at elevene tar smittevernreglene på alvor og gjør det de kan for å følge dem.

Til toppen