Informasjon om fjernundervisning

Fjernundervisning vil være en stor overgang – både for elever og lærere. Vi må finne gode løsninger sammen.

Forskjellige undervisningsformer

Klikk for stort bilde Pixabay Det kan være forskjeller på hvordan undervisningen i de ulike fagene foregår, men vi vil alle gjøre vårt beste for å gi elevene så god opplæring som mulig i den spesielle situasjonen vi befinner oss i. Lærerne vil raskt gjøre seg erfaringer med digital fjernundervisning og tilpasse undervisningen underveis.

Alle må bidra

Vi er i en ekstraordinær situasjon, og det er krevende for alle. Vi håper at alle elever vil bidra til at vi samarbeider godt også nå som undervisningen foregår utenfor skolebygningen.

Trenger du teknisk hjelp, kan du kontakte IKT på vakttelefon 61 31 77 30 eller e-post support.hadeland@oppland.org

Hvis du har begrenset nett-tilgang hjemme, har du anledning til å komme på skolen for å følge fjernundervisningen. Da må du melde fra til kontaktlæreren din (eller foresatte må melde fra hvis du er under 18 år), og skolen vil sørge for at du får en arbeidsplass å jobbe fra som er forsvarlig ut fra de restriksjonene som er gitt.

Undervisning går som normalt

Å være hjemme i karantene eller å være hjemme fordi skolen er stengt, betyr ikke å ha fri.

Timeplanen gjelder og skal følges, med vanlige timer til vanlige tider. Dette gjelder også for fordypningsdagene i uke 12.

Undervisningen vil foregå via Teams, og dere må også følge med på Fronter for beskjeder mm.

Dersom du ikke møter til fjernundervisning, vil du få fravær.

Innleveringsfrister og vurderinger gjelder som vanlig

Både i vanlig undervisning og i fjernundervisning er det viktig at du viser hva du kan, og sørger for at læreren din har riktig og tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i faget.

Du må fortsatt levere det du skal og delta på det du må for å ha vurderingsgrunnlag i fag. Standpunktkarakterer, termin 2-karakterer og karakterer i orden og atferd skal uansett settes dette skoleåret.

Trenger du noen å snakke med?

Situasjonen vi nå befinner oss i kan by på mange utfordringer. Vi i elevtjenesten oppfordrer de av dere som møter utfordringer som er vanskelig å håndtere til å ta kontakt med oss. 

Helserådgiver og sosial pedagogisk rådgiver er for tiden en del av den kommunale beredskapen, så det kan derfor ikke forventes at de er så tilgengelige i denne perioden. Miljøkoordinator er imidlertid tilgjengelig, både i og utenfor ordinær arbeidstid. Andre rådgivere er også tilgjengelige. Kontaktinformasjon finner dere her: 
https://www.hadeland.vgs.no/hovedmeny/for-elever/elevtjenesten-og-ppt/

Dere kan også ta kontakt med oss i chatten på Teams eller Fronter!

Skole/hjem-samarbeid

Det er viktig at skolen og foreldre/foresatte har tett kontakt i denne perioden. Vi oppfordrer dere til å passe på at deres ungdom følger den fjernundervisningen som blir tilbudt. Det er en ny og uvant situasjon for ungdommene å jobbe hjemmefra på denne måten, og de trenger all støtte de kan få hjemmefra. Ta kontakt med kontaktlærer eller avdelingsleder hvis det er noe dere lurer på angående fjernundervisning.

Skolens servicetorg er også betjent hver dag fra 08.00 til 15.30 på telefon 61 31 77 00.

Til toppen