Gult nivå i uke 3

Kommuneoverlegene på Hadeland har satt HVS på gult nivå. Det betyr at all undervisning foregår på skolen fra og med mandag 17. januar.

Regjeringens nye nasjonale anbefaling at videregående skoler skal være på grønt nivå fra mandag 17. januar. Det er opp til de lokale helsemyndigheter å bestemme et eventuelt annet tiltaksnivå. Kommuneoverlegene på Hadeland har valgt å sette Hadeland videregående skole på gult nivå neste uke, men en en ny vurdering vil bli gjort allerede mot slutten av uka. 

- Forhåpentligvis et kortvarig tiltak

I et møte mellom skolen og kommuneoverlegene i Gran, Lunner og Jevnaker fredag morgen (14. januar) besluttet kommuneoverlegene i Gran, Lunner og Jevnaker at Hadeland videregående skal gå fra rødt til gult nivå neste uke. 

Klikk for stort bilde Karoline Berven

- Dette handler ikke om at det har vært eller er mye smitte på skolen. Snarere tvert om. Antallet smittetilfeller ved skolen har lenge ligget veldig lavt. Bakgrunnen for at vi velger å gå fra rødt til gult - og ikke direkte over til grønt - er at vi generelt har en økende smittetrend i regionen nå. Dessuten har vi per nå et noe begrenset antall hurtigtester å dele ut, og de nye test- og karantenebestemmelsene i skolene innebærer at vi må få tilgang til flere. Det regner vi med å kunne løse ganske raskt, sier kommuneoverlege i Gran, Are Løken. 

Både Løken, Bjarne Oure (kommuneoverlege i Lunner) og Marthe Ottesen Bergli (kommuneoverlege i Jevnaker) har tro på at gult nivå blir et kortvarig tiltak.

- Vi gjør en ny vurdering allerede mot slutten av neste uke, sier kommuneoverlegene.

Undervisning på skolen for alle - hver dag

Den største forskjellen på rødt og gult nivå er at det på gult nivå er undervisning på skolen for alle elever hver dag. Dette skyldes at de kontaktreduserende tiltakene er annerledes på gult nivå. Utenfor klasserommene/verkstedene vil det være smitteverntiltak som skal begrene antallet nærkontakter og gjør det lettere å holde oversikt over disse. Hovedregelen er at alle skal holde én meters avstand i fellesområdene.

På gult nivå vil alle klasserom fortsatt være åpne hele dagen, slik at en unngår trengsel i gangene gjennom skoledagen. Elevene vil få en oversikt over hvilke ukedager de kan spise i kantina. De øvrige dagene må de spise i klasserommene. Skolen har også et forsterket renhold på gult nivå. Inne i klasserom og verksteder skal elevene ha faste plasser (etter klassekart) og faste samarbeidspartnere/grupper. 

Smittevernveileder vgs (revidert 10. januar), udir.no.

Nye regler for karantene og testing

Hvis en elev ved skolen tester positivt, vil skolen (som tidligere) blir kontaktet av smittesporingsteamet, og andre elever og ansatte som regnes som nærkontakter vil få beskjed. Nærkontaktene skal ikke i karantene, men de blir anbefalt å teste seg dag 3 og 5 etter nærkontakten. Skolen deler ut tester og følger opp dette.  Det er egne regler for "nære nærkontakter", dvs. husstandsmedlemmer, kjærester m.m. Disse følges opp av smittesporingsteamet.

Til toppen