Godkjent som dysleksivennlig skole

Hadeland videregående skoler én av to skoler i Innlandet som er blitt sertifisert som dysleksivennlig skole.

Klikk for stort bildeDet er landsstyret i Dysleksi Norge som bestemmer om en skole skal få status som dysleksivennlig skole. Nå er Hadeland videregående skole fått denne sertifiseringen.

- Jeg er glad, imponert, inspirert og veldig fornøyd med arbeidet dere gjør på dette området, kommenterte Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge, under et besøk på Hadeland videregående skole i høst. Hun anbefalte landsstyret om å godkjenne skolen som en dysleksivennlig skole.

Tett oppfølging

Det er en rekke kriterier som må oppfylles for å kunne bli en dysleksivennlig skole. Det handler blant annet om å ha et godt system for å kunne identifisere elever som strever med dysleksi eller andre lese- og skrivevansker tidlig i utdanningsløpet. Skolen må også ha tett oppfølging av elever, elevgrupper og lærere når det gjelder å bruke og beherske digitale lære- og hjelpemidler. Dessuten er det viktig at arbeidet er godt forankret blant ledere, rådgivere og lærere på skolen.

- Skolen må ha god struktur og systematikk for dette arbeidet. På en stor skole som Hadeland videregående skole er dette særlig viktig. Vi har kommet langt, men vi jobber fortsatt med å forbedre oss, forteller Hilde Hømann, som har vært prosjektleder og pådriver i arbeidet med å gjøre skolen dysleksivennlig.

Ikke et prosjekt, men et kontinuerlig arbeid

I prosjektperioden har Hadeland videregående skole hatt en prosjektgruppe som har bestått av prosjektleder Hilde Hømann, PP-rådgiver Liv Isaksen, leder for elevtjenesten Anne Berit Kristensen, lærer Heidi Nyhus, logoped Elisabeth Ellefsrud og Hilde Hømann.

Det at skolen nå har fått statusen som dysleksivennlig skole betyr ikke at en kan lene seg tilbake. Nå skal alle gode tiltak i prosjektperioden bli en del av det daglige arbeidet på skolen og i samarbeidet med elever og foresatte. Flere andre skoler har meldt sin interesse for å få vite mer om hvordan en kan jobbe mer systematisk med å hjelpe elever som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker.

- Vi bidrar gjerne til å dele de erfaringene vi har gjort oss til nå, sier Hømann.

Til toppen