Forsetter på rødt nivå etter påske

HVS fortsetter på rødt nivå uka etter påske. Plan for undervisning og mer informasjon finner dere her.

I ettermiddag, torsdag 25. mars, bestemte kommuneoverlegene i Gran, Lunner og Jevnaker i samråd med Innlandet fylkeskommune at Hadeland videregående skole skal fortsette på rødt tiltaksnivå også uka etter påske.

- Vi har ingen flere smittetilfeller ved skolen. For å gi skolene en viss forutsigbarhet, er anbefalingen fra FHI likevel at skoler som allerede er på rødt nivå før påske bør fortsette på dette nivået også etter påske. I tillegg har vi en smittesituasjon i regionen som helhet som fortsatt er «skjør». Derfor mener vi det er riktig å fortsette et allerede eksisterende tiltaksnivå for videregående skole, sier kommuneoverlege i Gran, Are Løken og kommuneoverlege i Lunner, Bjarne Oure.

Ungdom skal prioriteres

Påskeliljer med en PC bak - Klikk for stort bildeDet er klare føringer fra regjeringen og helsemyndighetene at tiltak som omfatter barn og unges grunnleggende rettigheter skal være blant de siste tiltakene som innføres og de første som lettes.

Når lokale hensyn tilsier det, for eksempel i situasjoner med bred smittesporing, mange i karantene og en økende smitte generelt i regionen, skal de lokale helsemyndighetene vurdere å innføre rødt nivå for skolene, heter det i rådene fra FHI.

- Da vi innførte rødt nivå for HVS forrige uke, var det i påvente av flere testsvar og fordi mange var i karantene og i ventekarantene – ikke bare på grunn av enkelte smittetilfeller ved skolen, men på grunn av økt smitte i regionen. Vi håper at vi smittesituasjonen lokalt og regionalt blir slik at videregående-elever også kan komme tilbake til en mer normal skolehverdag om ikke alt for lenge, sier kommuneoverlegene.

Tiltaksnivå A uavhengig av skolene

Gran kommune, i likhet med alle kommunene i Viken, ble satt på tiltaksnivå A den 16. mars. Dette skjedde uavhengig av rødt nivå på Hadeland videregående skole.

- Om noen har oppfattet det slik, tar de feil. At vi kom med under tiltaksnivåene for Viken, handler om at vi regnes som en del av Oslo/Bærum bo- og arbeidsmarkedsregion. Selv når det er tiltaksnivå A i regionen, er hovedregelen at skolene skal være på gult nivå. At vi i perioder må justere fra gult til rødt i skoler og barnehager, har i utgangspunktet ikke noe å gjøre med de generelle reglene for kommunen, forklarer kommuneoverlegene Løken og Oure.

Justert smittevernveileder for videregående skoler

Onsdag 24. mars kom regjeringen med en justering av smittevernveilederen for videregående skoler. Disse trer i kraft fra 12. april.  Vi vil komme tilbake til mer informasjon om dette etter påske.

- En av de nye anbefalingene på rødt nivå, er at elever og ansatte bør bruke munnbind i visse situasjoner. Innlandet fylkeskommune har bestilt munnbind, og alle vil få dette utdelt etter påske. En annen justering av veilederen for rødt nivå, innebærer en inndeling i mindre grupper. Selv om den nye smittevernveilederen ikke gjelder ennå, kjører vi allerede et ganske «strengt» rødt nivå med relativt få klasser og grupper på skolen sammenlignet med de rommene og de fellesarealene skolen har til rådighet, forteller rektor Soon E. Øhrling.

Plan for uka etter påske

Plan for uke 14 (uka etter påske) (PDF, 129 kB)

Til toppen