Endelig tilbake til det normale

Lørdag ble Norge gjenåpnet. Vi gleder oss over å få tilbake en normal og mer forutsigbar skolehverdag igjen. 

Klikk for stort bilde Mostphotos I dag, mandag 27. september, er det 564 dager siden skolen ble stengt 12. mars 2020. Det betyr mer enn halvannet år med mye uforutsigbarhet, stadig nye regler og mange begrensninger. Nå gjeninnføres en normal hverdag der det ikke lenger er nødvendig med kontaktreduserende tiltak i skolene. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak. 

Takk til ungdommen

Det er flere ganger blitt sagt og skrevet at ungdommen har båret mye ansvar og vært særlig berørt av pandemien. Elevene som er hos oss i dag - og de som avsluttet skolegangen hos oss i fjor - har hatt halvannet år med annerledes skolegang. Det er en svært lang periode i ei viktig ungdomstid der en både skal utdannes og dannes. 

Vi har sagt det før, og vi sier det igjen: All ros til elevene for måten de etter beste evne har håndtert situasjonen etter hvert som den har endret seg. Også denne høsten har vi merket dette. Elevene har tatt ansvar for seg selv og andre ved å følge opp testregler, smittevernregler og oppfordring til vaksinering. Tusen takk for innsatsen!

Vi vil også benytte anledningen til å takke for det svært gode samarbeidet vi har hatt med alle tre kommuneoverlegene på Hadeland under hele pandemien.

Når bør du holde deg hjemme?

Selv om det blir et normalt liv fra i morgen, vil det fortsatt være noen regler som må følges. Fortsatt skal vi ha god håndhygiene og hostehygiene (hoste i albuen), og fortsatt skal vi holde oss hjemme når vi er syke.

Det kan være vanskelig å vurdere ved hvilke symptomer en bør teste seg, holde seg hjemme osv. Derfor er det til god hjelp at kommuneoverlegene har utarbeidet mer tydelige retningslinjer. Her kommer det fram at en ved noen symptomer kan ta en hurtigtest ved hjelp av en selvtest. Hvis denne er negativ, kan eleven være på skolen som vanlig. Ved andre symptomer (se oversikten), må eleven holde seg hjemme. Vi ber om at både elever og foresatte setter seg inn i dette. Elevene kan få selvtester på skolen, og gjennomføre testen der.

Les om hurtigtesting for å avklare milde symptomer. (PDF, 66 kB)

Testing ved smitte på skolen

Fra og med i dag, 27. september, gjelder nye regler for testing og karantene for alle kommuner i Norge. Dette er en nedjustering av TISK, der TISK står for "testing, isolering, smittejustering og karantene".  For elever i skolen gjelder følgende rutine:

  • Hvis en elev får påvist covid-19, vil elever i samme klasse/samme undervisningsgruppe få beskjed om at det er påvist smitte i klassen.
  • Elever som ikke er vaksinert, eller som har fått første vaksinedose for mindre enn tre uker siden, får en selvtest fra skolen som de skal ta første dag etter kjent eksponering. Testen kan tas hjemme eller på skolen. Ved symptomer oppfordres de til å ta ytterligere en test.
  • Elevene skal ikke i karantene.

Ordningen med ukentlige massetester for hele trinn avvikles. Den kan bli gjeninnført hvis kommuneoverlegene finner det nødvendig.

NB! Elever som får påvist covid-19 vil bli fulgt opp av smittesporingsteamet i kommunen og få beskjed om regler for isolasjon, karantene mm.

Vaksinering 

Gjennom påmelding til vaksinering via skolen og drop in-vaksinering på skolen har det store flertallet av elever på alle trinn ved Hadeland videregående skole nå fått minst første vaksinedose. For ungdom mellom 16 og 18 år er det anbefalt at det skal gå åtte til tolv uker før de får andre vaksinedose. Elevene vil få innkalling.

Elever som av ulike grunner ikke har tatt første vaksinedose og som ønsker dette, kan ta kontakt med helserådgiver Kari-Marthe Gamkinn.

Fraværsgrensen

Fraværsgrensen på 10 prosent har eksistert under hele pandemien, men det har vært et midlertidig unntak knyttet til dokumentasjon av fravær. Elever har selv kunnet dokumentere fravær av helsemessige årsak ved å levere egenmelding (signert av foresatte for elever under 18 år).

Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

Til toppen