Eksamensdatoer våren 2023

Se oversikt over alle datoer for sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen ved Hadeland vgs.

Tre jenter som sitter rundt et bord med PC-en. - Klikk for stort bildeEksamen på Hadeland vgs Reed Foto AS

Kunngjøring

Kunngjøring av trekk offentliggjøres fredag 12. mai klokka 09.00 i Visma InSchool.

Eksamensdatoer for skriftlig sentralt gitt eksamen

Eksamensdatoer for skriftlig sentralt gitt eksamen
Dato Forberedelse/eksamen Fag
Fredag 19. mai 5 timer eksamen Norsk sidemål vg3 studieforberedende
Norsk sidemål vg3 påbygg
Fredag 19. mai Forberedelsesdag Norsk hovedmål vg2 yrkesfag
Norsk hovedmål vg3 for elever med kort botid
Mandag 22. mai 5 timer eksamen Norsk hovedmål vg3 studieforberedende
Norsk hovedmål vg3 påbygg
Norsk hovedmål vg2 yrkesfag
Norsk hovedmål vg3 for elever med kort botid
Tirsdag 23. mai 5 timer eksamen Matematikk 2P
Matematikk 2P-Y
Matematikk R1
Biologi 2
Onsdag 24. mai Forberedelsesdag Informasjonsteknologi 2
Politikk og menneskerettigheter
Onsdag 24. mai 5 timer eksamen Matematikk R2
Engelsk 1
Engelsk 2
Torsdag 25. mai 5 timer eksamen Informasjonsteknologi 2
Politikk og menneskerettigheter
Kjemi 2
Tysk I+II
Torsdag 25. mai 4 timer eksamen Fransk II
Spansk II
Tysk II
Torsdag 25. mai Forberedelsesdag Musikk i perspektiv 2
Musikk fordypning 2
Fredag 26. mai 5 timer eksamen Fransk III
Matematikk 1P
Matematikk 1T
Musikk i perspektiv 2
Musikk fordypning 2
Fredag 26. mai 4 timer eksamen Matematikk 1P-Y alle yrkesfag
Tirsdag 30. mai Forberedelsesdag Engelsk vg1 studieforberedende
Engelsk vg1 yrkesfag
Rettslære 2
Tirsdag 30. mai 5 timer eksamen Fysikk 2
Treningslære 2
Onsdag 31. mai 5 timer eksamen Engelsk vg1 studieforberedende
Engelsk vg1 yrkesfag
Rettslære 2
Torsdag 1. juni Forberedelsesdag Mediesamfunnet 3
Psykologi 2
Musikk i perspektiv 1
Musikk fordypning 1
Fredag 2. juni 5 timer eksamen Mediesamfunnet 3
Psykologi 2
Musikk i perspektiv 1
Musikk fordypning 1

Fellessensur mandag 19. juni, tirsdag 20. juni og onsdag 21. juni.

Eksamensdatoer for lokalt gitt muntlig eksamen

Eksamensdatoer lokalt gitt muntlig eksamen
Dato Melding til elever
Fredag 2. juni Onsdag 31. mai
Tirsdag 6. juni Fredag 2. juni
Fredag 9. juni Onsdag 7. juni
Onsdag 14. juni Mandag 12. juni
Torsdag 15. juni Tirsdag 13. juni