Dybdelærende realfagsatsing

Våre Vg1-elever på studiespesialiserende utdanningsprogram blir dette skoleåret med i en nasjonal realfagssatsing kalt Lektor2-ordningen.

Naturfag først ut

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Vi starter opp med ordningen i faget naturfag i første omgang, men har muligheten til å utvide til flere fag. Hadeland videregående skole vil inngå i et samarbeid med en bedrift som gir elevene et oppdrag som de skal løse. Våre lærere har deltatt på en oppstartsamling, og vi er klare til å presentere arbeidsmetoden for elevene våre.

Dybdelæring

Lektor2 gir lærerne våre ulike verktøy, blant annet undervisningsmateriale, samarbeidsmodeller, planleggingsark, oppdragsverktøy og læringsstrategier. Målet er å skape dybdelæring for elevene. Dette foreligger det også forskning på. I en studie fra USA som gikk over 6 år besøkte forskere 30 “best practice» skoler, og fant at det som kjennetegner lærerne som opplevde gode resultater ved dybdelæring, var at de tok en "coachende" tilnærming. Lærerne stilte spørsmål og hjalp elevene til å jobbe slik de profesjonelle jobber. Lærerne så på elevene som en skaper av kunnskap, framfor en som tar i mot kunnskap.

Læringsmiljøet var preget av at elevene opplevde mestring, de ble invitert inn i fagfeltet og utfordret til å skape noe eget. Når dette skjedde, ble det skapt kraftfulle læringsopplevelser. Og når dette skjer flere ganger, skjer dybdelæring på både individnivå og i grupper.

I løpet av de neste tre årene vil vi prøve å forankre Lektor2-ordningen innad i vår skole.

Vi gleder oss!

Lektor2 logo - Klikk for stort bildeLektor2 logo Naturfagsenteret

Til toppen