Alle elever tilbake denne uka

Mandag 11. mai var flere klasser og elevgrupper tilbake på Hadeland videregående skole. I løpet av uka vil alle elevene få noe undervisning på skolen.

Etter påske åpnet Hadeland videregående skole igjen for undervisning for yrkesfagelever på Vg2 og elever på basis. I løpet av denne uka vil alle klasser på alle trinn være tilbake på skolen.

Soon Elisabeth Øhrling og Hege Brekke Kalvsjøhagen - Klikk for stort bildeSoon Elisabeth Øhrling og Hege Brekke Kalvsjøhagen Hadeland videregående skole - Vi synes det er veldig trivelig å få flere elever tilbake hit, og elevene virker glade over å møte hverandre og å få noe av skolehverdagen sin tilbake, sier rektor Soon Elisabeth Øhrling.

Hege Brekke Kalvsjøhagen og resten av elevtjenesten ved skolen passer på at smittevernsreglene blir fulgt ved inngangsdører og i fellesarealer.

Noe på skolen, noe hjemmefra

På grunn av smittevernreglene om én meters avstand har ikke skolen plasskapasitet til å ta imot alle elever hver dag. Alle klasser vil få undervisningen sin på skolen noen dager hver uke. De andre dagene vil undervisningen bli gjennomført som fjernundervisning.

- Store klasser må fordeles i flere klasserom. Vi har også planlagt ut fra at det ikke skal bli trengsel i ganger og i kantineområdene, forteller rektor.

Innlandstrafikk kjører skolebusser etter vanlige rutetider, og smittevernreglene følges også på skolebussene. Selv om bussene går som normalt, oppfordrer vi likevel elever som har mulighet til det til å velge annen transport.

Følg nøye med på informasjon

I ukene fram til sommerferien vil det kunne bli noen endringer i timeplanen når det gjelder hvilke dager de ulike klassene skal møte på skolen og hvilke dager de skal følge undervisningen hjemmefra. Elevene vil finne alle endringer i Fronter. Skolen oppfordrer også foreldre/foresatte til å sjekke dette sammen med elevene.

- Vi har stor tro på at vi får en fin avslutning av dette skoleåret. Det er imidlertid vesentlig at alle tar smittevernreglene på alvor nå som vi begynner å møtes igjen. I smittevernveilederen står det at man i økende grad etter alder kan forvente at elevene holder avstand, men det er viktig at vi hjelper til med å minne hverandre på dette, understreker Øhrling.

Smittevernveilederen

Helsemyndighetene og regjeringen har utarbeidet en egen smittevernveileder for videregående skole. I tillegg har Hadeland videregående skole laget en veileder som er tilpasset eget skolebygg. Alle elevene har fått/vil få en gjennomgang av smittevernreglene første time de møter på skolen igjen.

Til toppen