Rødt nivå - slik blir undervisningen

På rødt nivå foregår noe undervisningen på skolen og noe som fjernundervisning via Teams. Saken er oppdatert med plan for uke 48.

Det er kommuneoverlegen i samråd med fylkeskommunen som avgjør når en skole skal være på rødt nivå og hvor lenge det skal vare. Hadeland videregående skole ble satt på rødt nivå fra mandag 9. november etter at regjeringen ba skoleeiere vurdere å gjøre dette i områder med økt smitte. Det er ikke bestemt hvor lenge skolen skal være på rødt nivå. Foreløpig planlegger vi for ytterligere en uke.

Hva betyr undervisning på rødt nivå?

Rødt nivå betyr ikke at skolen er stengt. Det innebærer at vi må følge smittevernveilederen for rødt nivå når det gjelder hvor mange elever som kan være på skolen samtidig ut fra romkapasitet og størrelsen på klasserommene.

Slik blir skoleuka: 

  • Elever får undervisning på skolen eller via fjernundervisning etter den planen som ligger vedlagt. 
  • Elevene skal følge den vanlige timeplanen uansett hvor undervisningen finner sted.
  • Det vil bli noen endringer for hvilke klasserom som skal brukes. Derfor er det viktig at elevene følger med i timeplanen i Visma InSchool.
  • Tilstedeværelse og fravær registreres på vanlig måte, uansett om det er undervisning på skolen eller via Teams. Det er viktig at elevene er nøye med å gi beskjed om et eventuelt fravær fra undervisningen.
  • Kantina er åpen
  • Biblioteket er åpent

Planer for undervisning

Når det gjelder undervisningsplanene (se lenke nedenfor), ber vi om forståelse for at skolen må gjøre noen prioriteringer, og at det vil bli noen ulikheter mellom de ulike utdanningsprogrammene. 

Undervisningen for elever med store og sammensatte tilretteleggingsbehov (BASIS) går i hovedsak som normalt på skolen. Det blir noen få justeringer for å redusere antall arenaer elevene oppholder og antall personer elevene skal møte i løpet av uka. De elevene det gjelder vil få direkte beskjed fra kontaktlærer om endringene.  

Plan for uke 48 (PDF, 47 kB)
Plan for uke 46 og uke 47 (PDF, 67 kB)

Smittevernregler på rødt nivå

Smitte skole - Klikk for stort bilde pixabay.com Da skolen var på gult nivå, var regelen at elever kunne sitte med mindre enn en meters avstand på faste plasser inne i klasserommene. På rødt nivå skal enmetersregelen overholdes, både inne i klasserommet og utenfor.

Når det gjelder forsterket renhold og hygiene, følger skolen Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for de ulike nivåene. For vår skole innebærer dette blant annet at alle spriter hender på vei inn og ut av bygningen og i klasserom og verksteder, samt at alle pulter og stolrygger vaskes etter bruk. I tillegg gjennomfører renholdere forsterket renhold både i klasserom og fellesområder.

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder

Elevene ansvarliggjøres

Helsemyndighetenes smittevernveiledere for de ulike skoletrinnene legger vekt på at elever i økende grad selv må ta ansvar for å opptre i tråd med reglene. Her står det blant annet: "For elever på ungdomsskole og videregående skole, kan man i økende grad etter alder forvente at elevene kan holde avstand til hverandre og overholde de andre smittevern-rådene."

Hvis elever ikke følger skolens smittevernregler, er dette å regne som et brudd på fylkeskommunens ordensreglement, som kan føre til atferdsanmerkning og nedsatt atferdskarakter. I særskilte tilfeller kan konsekvensen bli bortvisning fra skolens område.

Bruk av munnbind

Alle kommunene på Hadeland oppfordrer elevene til å bruke munnbind på skolebussene. Inne på skolen er det ikke noe krav om å bruke munnbind. I noen fag vil det være svært vanskelig å gjennomføre undervisning med en meters avstand. I disse fagene har elever og ansatte tilgang til munnbind.

Elever som er ute i praksis

Flere av yrkesfagelevene ved skolen er nå ute i praksis i bedrift. Disse skal følge de smittevernreglene som til enhver tid er gjeldende for praksisbedriften.

Elever som er sammen med mange utenfor skoletida (dvs har mange nærkontakter) vil kunne risikere å bli nektet å gjennomføre praksisen sin. 

Samarbeid skole – hjem

I løpet av november skal alle kontaktlærere gjennomføre utviklingssamtaler med elever, og med elever og foresatte (Vg1 og Vg2). Disse gjennomføres på skolen eller digitalt etter avtale.

Vi oppfordrer alle foresatte til å følge med på skolens hjemmeside, og til å ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål.

Til toppen