Hadeland videregående skole i Innlandet

Etter nyttår er Hadeland videregående skole formelt en del av det nye fylket Innlandet.

Som elev og foresatt ved skolen vil du ikke merke noen endringer. Vi er, og skal fortsatt være, en skole som legger vekt på gode læringsprosesser, tett oppfølging av elever i samhandling med foresatte og trygge relasjoner mellom elever og ansatte.

Elever fra Hadelandsregionen

I dag er det over 900 elever på Hadeland videregående skole. Elevene kommer i all hovedsak fra Gran, Lunner og Jevnaker, og men vi har også elever som søker seg hit fra andre regioner. Selv om elevene våre fra 1. januar 2020 vil tilhøre to ulike fylker, i det Gran blir en del av Innlandet og Lunner og Jevnaker går inn i Viken, vil alle fortsatt være en del av Hadelandsregionen og en naturlig del av elevgrunnlaget ved Hadeland videregående skole.

Alt tyder på at det også fra neste år vil bli lagt til rette for at alle elever fra Hadeland skal få like muligheter til å søke seg til skolen vår. Vi gleder oss til å ta imot dere!

Vi jobber mot et felles mål

Elever ved Hadeland videregående skole møter dyktige lærere med høy fagkompetanse og medarbeidere som yter profesjonell service. Vi som jobber her har et felles mål: Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav. Vi ønsker at elevene skal være aktive i elevrådet og i elevsamfunnet på skolen slik at vi får en skole som er levende og trivelig, og der det er godt å lære.

Bredt utdanningstilbud

Hadeland videregående skole er en skole med et bredt utdanningstilbud innenfor både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Ved å velge oss har du som elev store valgmuligheter etter at videregående er fullført, men du har også mange muligheter mens du går her. Vi har tett oppfølging av elever og er gode på å finne et utdanningsløp som passer for elevenes ulike interesser og styrker.

Du må også bidra selv

For å skape læring og trivsel på skolen er vi også avhengig av deg. Du er med på å sette standarder i undervisningen som gjør at både du selv, dine medelever og dine lærere yter sitt beste, og du er med på å skape det miljøet du ønsker for at du, dine medelever og de som jobber her skal trives.

Det er viktig for oss å høre meningene og tankene dine og ta del i kunnskapen din. Du betyr noe og utgjør en forskjell her på skolen. Derfor er det viktig at du er her, ikke bare for deg selv, men også for alle oss andre som er en del skolehverdagen din. Å være til stede skaper fellesskap og forhindrer utenforskap.

Velkommen til resten av dette skoleåret, og til et nytt skoleår fra høsten 2020!

Vennlig hilsen
Soon Elisabeth Øhrling,
rektor

Til toppen