Musikk, dans og drama (musikklinja)

Vil du ha tre kreative år med dyktige lærere i et miljø som gir venner for livet - og samtidig få generell studiekomptanse? Da velger du musikk ved HVS.

Klikk for stort bilde

Velkommen i gjengen!

En variert skolehverdag, kjempeflinke lærere, supert miljø og flotte øvingslokaler, Bli med på "walk and talk" gjennom musikkavdelingen.


Vil du vite mer om hva vi driver med til daglig? Følg oss på Instagram og Facebook.

Hør hva elevene sier

Natalie Grøndahl Tangen er tidligere elev ved utdanningsprogram for musikk, dans og drama (MDD) ved Hadeland videregående skole. Hun ble utdannet fra Musikkteaterhøyskolen i 2020. 

 

Hva lærer du?

MDD gir en unik mulighet til å få generell studiekompetanse samtidig som du får dyrke interessen din for  musikk og kreative fag. Du får en variert skolehverdag med både teoretiske og praktiske fag. Samtidig får du generell studiekompetanse, noe som gir grunnlag for å søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Ved Hadeland videregående skole tilbyr vi fordypning i musikk. På musikklinjen velger du et instrument som du får enetimer i hver uke. Det kan være sang, et bandinstrument, et korpsinstrument, et klassisk instrument - ja, du kan velge det du vil. Uansett hva du har som hovedinstrument, vil du få opplæring i piano i tillegg. Du lærer noter og musikkteori, musikkhistorie, og du lærer å komponere og arrangerer musikk. Du lærer også om drama, bevegelse og stemmebruk. Gjennom de tre årene på videregående skole gjør elevene en rekke konserter og forestillinger både i og utenfor skolen. Elevene samarbeider både innad i klassene og på tvers av klassetrinnene, noe som skaper et svært godt miljø og samhold. 

Du må like å samarbeide med andre, være kreativ, men strukturert, og kunne arbeide selvstendig med innstudering av musikk og tekster.

Musikklinja:

  • mulighet til å øve opp ditt talent innenfor musikk 
  • mulighet til å være kreativ hver dag.
  • samarbeid og samspill med andre.
  • musikkfagene har spesielt fokus på utvikling av kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenking og evne til samarbeid.
  • et godt grunnlag for videre studier innen musikk, medier, pedagogikk og administrativt kulturarbeid. 
  • generell studiekompetanse

Les mer om musikklinja på vilbli.no

Skolens tilbud på Vg2:

Skolens tilbud på Vg3:

Vedlegg til søknad

  • Ved inntak til Vg1 Musikk, dans og drama kan inntil 50 % av plassene bli tildelt på grunnlag av inntaksprøver eller dokumenterte ferdigheter i tillegg til karakterpoeng.
  • Søkere til Vg1 Musikk, dans, drama må, i tillegg til å søke på www.vigo.no, fylle ut et eget vedleggsskjema som sendes direkte til skolen. Vedleggsskjemaet finnes på https://www.vilbli.no/nb/nb/innlandet/skjema-og-vedlegg/a/030685 under overskriften Inntaksregler og poengberegning, skjemaet heter «Vedleggsskjema for søkere til Vg1 Musikk, dans og drama».

Skjemaet sendes skolen på mail til hadeland.vgs@innlandetfylke.no, og med kopi til maregg@innlandetfylke.no.

Videre studier

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på www.samordnaopptak.no

Til toppen