Musikk, dans og drama (musikklinja)

Vil du ha tre kreative år med dyktige lærere i et miljø som gir venner for livet - og samtidig få generell studiekomptanse? Da velger du musikk ved HVS.

Klikk for stort bilde

Vil du vite mer om hva vi driver med til daglig? Følg oss på Instagram og Facebook.

Hør hva elevene sier

Natalie Grøndahl Tangen er tidligere elev ved utdanningsprogram for musikk, dans og drama (MDD) ved Hadeland videregående skole. Hun ble utdannet fra Musikkteaterhøyskolen i 2020. 

Hva lærer du?

MDD gir en unik mulighet til å få generell studiekompetanse samtidig som du får dyrke interessen din for  musikk og kreative fag. Du får en variert skolehverdag med både teoretiske og praktiske fag. 

Samtidig får du generell studiekompetanse, noe som gir grunnlag for å søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Ved Hadeland videregående skole tilbyr vi fordypning i musikk. På musikklinjen velger du et instrument som du får enetimer i hver uke. Det kan være sang, et bandinstrument, et korpsinstrument, et klassisk instrument - ja, du kan velge det du vil.

Uansett hva du har som hovedinstrument, vil du få opplæring i piano i tillegg. Du lærer noter og musikkteori, musikkhistorie, og du lærer å komponere og arrangerer musikk. Du lærer også om drama, bevegelse og stemmebruk.

Gjennom de tre årene på videregående skole gjør elevene en rekke konserter og forestillinger både i og utenfor skolen. Elevene samarbeider innad i klassene og på tvers av klassetrinnene, noe som skaper et svært godt miljø og samhold. 

Du må like å samarbeide med andre, være kreativ, men strukturert, og kunne arbeide selvstendig med innstudering av musikk og tekster.

Velkommen i gjengen!

En variert skolehverdag, kjempeflinke lærere, supert miljø og flotte øvingslokaler, Bli med på "walk and talk" gjennom musikkavdelingen.

Musikklinja:

  • mulighet til å øve opp ditt talent innenfor musikk 
  • mulighet til å være kreativ hver dag.
  • samarbeid og samspill med andre.
  • musikkfagene har spesielt fokus på utvikling av kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenking og evne til samarbeid.
  • et godt grunnlag for videre studier innen musikk, medier, pedagogikk og administrativt kulturarbeid. 
  • generell studiekompetanse

Les mer om musikklinja på vilbli.no

Skolens tilbud på Vg2:

Skolens tilbud på Vg3:

Slik søker du

Vedlegg til søknaden

  • Søkere til musikk, dans og drama bør, i tillegg til å søke på www.vigo.no, fylle ut et eget vedleggsskjema som skal sendes direkte til skolen. Vedleggsskjema finnes på www.vilbli.no, under "Inntaksregler og poengberegning". Skjemaet heter "Vedlegg til søkere til Vg1 Musikk, dans og drama".
  • Last ned dokumentet, fyll det ut, og send det direkte til skolens adresse i papirform.
  • Det gjøres oppmerksom på at hvis søkertallene etter 1. mars viser at det er færre primærsøkere enn antall plasser vil ikke skolen benytte seg av muligheten til å dele plasser på grunnlag av inntaksprøve. Informasjonen i vedlegget er uansett god informasjon for oss som skole.

Videre studier

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på www.samordnaopptak.no