Idrettsfag

Er du glad i idrett og trening? Er du også interessert i idrettsteori og andre teoretiske fag som gir studiekompetanse og mulighet til å studere på høyere utdanning? Da kan idrettsfag være noe for deg!

Idrettsfag ved Hadeland videregående skole - Klikk for stort bilde

Hvem passer studiet for?

Idrettsfag passer for deg som er interessert i idrett, helse og fysisk aktivitet. Du vil delta på variert trening i tillegg til eventuell spesialtrening i din egen idrett. Du må være glad i å trene og innstilt på å ha med treningstøy på skolen hver dag.

Idrettsfag gir grunnlag for trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett. Du bør like å jobbe med barn og ungdom, og å være utendørs.

På idrettsfag velger du programfag innenfor toppidrett eller breddeidrett alle tre årene. Ved Hadeland videregående skole får du tilbud om toppidrett innenfor langrenn/skiskyting og fotball. Det kan også gis tilbud om toppidrett innenfor andre individuelle idretter, men da etter avtale med skolen.

Hva lærer du?

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Les mer om idrettsfag på vilbli.no

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli:

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser

Eksempler på arbeidssteder:

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Slik søker du

Valgmuligheter for innsøking

Du kan søke ordinær idrettslinje uten ferdighetspoeng. Du konkurrerer deg da inn kun med karakterpoeng fra ungdomsskolen.

Du kan også søke toppidrett og bli vurdert ut i fra inntaksprøve og dokumentasjon av ferdigheter. For skoleåret 2024-2025 er idrettene som kommer innunder kvoteringsordningen fotball og langrenn. Se avsnitt under for hvordan man søker toppidrett. 

Vedlegg til søknaden ved søking til toppidrett

 • Ved inntak til Vg1 idrettsfag kan inntil 50 % av plassene bli tildelt på grunnlag av inntaksprøver eller dokumenterte ferdigheter i tillegg til karakterpoeng. 
 • Søkere til Vg1 Idrett som velger toppidrett må, i tillegg til å søke på www.vigo.no, fylle ut et eget vedleggsskjema som sendes direkte til skolen via vilbli.no. Vedleggsskjema finnes under digitale skjemaer for Innlandet fylke og under overskriften "Ordinære søkere". Skjemaet heter "Søknad om inntak med idrettskvote til Vg1 idrettsfag med/uten toppidrett".
 • Du må ha utdanningsprogrammet idrett som ditt førsteønske og ha valgt toppidrett, for å kunne:
  • bli innkalt til inntaksprøve i toppidrett fotball. Du vil bli bedt om å dokumentere dine ferdigheter i søknadsskjemaet.
  • bli vurdert på bakgrunn av resultater de to siste sesongene i langrenn. Du vil bli bedt om å dokumentere dine ferdigheter i søknadsskjemaet.

Det gjøres oppmerksom på at hvis søkertallene etter 1. mars viser at det er færre primærsøkere enn antall plasser vil ikke skolen benytte seg av muligheten til å dele plasser på grunnlag av inntaksprøve eller dokumenterte ferdigheter. Skolens nettside oppdateres i løpet av mars.

Videre studier

Med generell studiekompetanse, som du får ved å velge idrettsfag, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på www.samordnaopptak.no