Helsearbeiderfag med studiekompetanse (HASK)

Studiet er et treårig opplæringstilbud med vekt på helsefagene, og du får også generell studiekompetanse.

Elever som øver på å ta blodtrykk - Klikk for stort bildeElever på HASK Reed Foto AS

Utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du jobber med mennesker. 

Du har alle programfag fra Vg1 helse- og oppvekstfag, i tillegg til Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag eller Vg2 helsearbeiderfag. Ved Hadeland videregående skole tilbyr vi Vg2 og Vg3 helsearbeiderfag med studiekompetanse.

Tilbudet er for deg som ønsker å studere videre på høgskole eller universitet og som samtidig ønsker å ha programfag som gir en god forberedelse for framtidige yrker. 

Du må søke om opptak på HASK hvert år.

Hva lærer du?

Fellesfagene på HASK er matematikk, norsk, naturfag, engelsk, historie, samfunnsfag og kroppsøving.

I programfagene vil du blant annet arbeide med temaer som:

 • forebyggende helsearbeid
 • ernæring
 • anatomi og fysiologi
 • sykdomslære
 • kommunikasjon og samarbeid
 • førstehjelp
 • omsorg og veiledning 

I tillegg til å være inne på skolen får du, gjennom alle tre årene, være ute i praksis på arbeidsplasser innen programområdet helsearbeiderfag.

Eksempler på hva du kan bli:

 • sykepleier
 • vernepleier
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut

HASK gir deg nødvendig formell teoretisk kompetanse, men også praktisk opplæring og erfaring for yrker innen helsesektoren som krever høgskole- eller universitetsutdannelse etter videregående skole.

Den praktiske opplæringen på HASK er nyttig for å forstå den mer teoretiske opplæringen på høgskole eller universitet.

Les mer om helsearbeiderfag med studiekompetanse på vilbli.no.

Slik søker du

Videre studier

Med generell studiekompetanse som du får med HASK, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter. Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på www.samordnaopptak.no