Velkommen som elev til Hadeland videregående skole!

På vegne av alle skolens ansatte vil jeg ønske deg velkommen som elev ved Hadeland videregående skole.

Alle vi som jobber her på skolen håper at du vil finne deg til rette både faglig og sosialt sammen med oss og alle dine medelever.

Du som nå starter på Hadeland videregående skole får en unik sjanse til å starte din utdanning med dyktige lærere som har høy fagkompetanse og medarbeidere som yter profesjonell service. Alt er lagt til rette for at du kan være med å skape den skolen som du selv ønsker sammen med alle de andre elevene som nå går på Hadeland videregående skole.

Vi som jobber her har et felles mål

Du som elev skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livet ditt og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Vi ønsker at du skal oppleve gode læringsprosesser, tett oppfølging, tydelig ledelse i alle ledd, gode relasjoner mellom elever og tilsatte, et fungerende elevdemokrati og samhandling med foresatte.

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav

Høflighet, anerkjennelse og likeverd overfor deg som elev og oss kolleger imellom skal kjennetegne skolen vår. Vi ønsker at elevene skal være aktive i elevrådet og i elevsamfunnet på skolen slik at vi får en skole som er levende og trivelig, og der det er godt å lære.

Din læring og din trivsel det neste skoleåret

Din læring og din trivsel det neste skoleåret vil avhenge av hvordan du selv, i fellesskap med andre, tar ansvar og gjør jobben din som elev ved skolen. Du er med på å sette standarder i undervisningen som gjør at både du selv, dine medelever og dine lærere yter sitt beste i undervisningstimene.

Du er også den som skal være med på å skape det miljøet du ønsker på skolen for at du, dine medelever og de som jobber her skal trives.

Til slutt

Det aller, aller viktigste er at du er her sammen med oss slik at vi kan bli kjent med deg, være sammen med deg – og at du kan være sammen med oss. Det er viktig for alle oss andre å høre nettopp dine meninger, dine tanker og få ta del i din kunnskap. I det skjer det læring.

Du har en unik stemme i læringa, om det er i klasserommet, på verkstedet, i idrettshallen, i kultursalen eller på andre læringsarenaer. Du betyr noe og utgjør en forskjell her på skolen. Det at du er her er viktig, ikke bare for deg selv, men også for alle oss andre som er en del skolehverdagen din.

Velkommen på laget!

Soon Elisabeth Øhrling
rektor

Til toppen