Velkommen til skolen vår!

Ved Hadeland videregående skole har vi et videregående løp for alle elever. Jeg er stolt av skolens evne til å strekke seg langt for å hjelpe ungdom til å lykkes.

Blikk for den enkelte

Årene på videregående skole er viktige år, fordi de legger grunnlaget for videre utdanning og studier. Kanskje er planen din å ta fagbrev innenfor et yrkesfag? Kanskje vil du gå videre med studier ved høyskoler og universiteter?

Kanskje visste du allerede tidlig i ungdomsskolen hva du vil bli «når du blir stor», eller kanskje er du fremdeles veldig usikker? Kan hende er skole blitt så vanskelig og strevsomt for deg at du trenger å gjøre noe annet en periode eller bruke litt lenger tid på å fullføre.

Uansett hvem du er eller hva planene dine er, er vi her for å hjelpe deg å nå målene dine.

En skole for alle

Hadeland videregående skole er en stor skole med mange ulike utdanningsprogram. Derfor har du også mange muligheter som elev hos oss. Ved skolen vår får du en unik mulighet til å gjennomføre videregående utdanning i samspill med dyktige lærere og andre profesjonelle medarbeidere.

Høflighet, anerkjennelse og likeverd overfor deg som elev og oss kolleger imellom skal kjennetegne skolen vår. Vi ønsker at elevene skal være aktive i elevrådet og i elevsamfunnet på skolen slik at vi får en skole som er levende og trivelig – en skole der det er godt å lære.

Rektor Elisabeth Raastad Kjørven - Klikk for stort bildeRektor Elisabeth Raastad Kjørven Marit Kleppe Egge

Mer enn utdanning

Å gå på skole handler om mye mer enn å fullføre en utdanning. Det handler om å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mester livet ditt og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. 

Skolen skal stå for demokratiske grunnverdier som bidrar til at alle kan være sammen, lære sammen og utvikle seg. Det betyr blant annet at elevene skal ha medansvar og rett til medvirkning.

Årene her på Hadeland videregående skole skal gi deg viktig framtidskompetanse knyttet til det å samarbeide med andre, løse problemer, være kreativ, reflektere og stille spørsmål.

Vi ønsker at du skal oppleve gode læringsprosesser, tett oppfølging, tydelig ledelse i alle ledd og gode relasjoner mellom elever og ansatte.

Ditt bidrag er viktig

Din læring og trivsel det neste skoleåret vil avhenge av hvordan du selv, i fellesskap med andre, tar ansvar og gjør jobben som elev ved Hadeland videregående skole.

Etter å ha opplevd en lang periode med «koronaskole», setter vi nå ekstra pris på å ha et læringsfellesskap på skolen. Ditt bidrag er viktig. Du er med på å skape en skole der både du, dine medelever og de som jobber her skal trives.

Vi er glade for å ha deg som elev ved Hadeland videregående skole!

Elisabeth Raastad Kjørven
rektor