Velkommen til nytt skoleår!

Vi gleder oss til å ta imot dere som er nye elever ved skolen vår fra høsten 2020 – og til å ønske dere som har noen skoleår igjen velkommen tilbake.

Ved Hadeland videregående skole får du en unik sjanse til å gjennomføre videregående utdanning i samspill med dyktige lærere som har høy fagkompetanse og medarbeidere som yter profesjonell service.

Vi som jobber her håper at du vil finne deg til rette både faglig og sosialt sammen med oss og alle dine medelever.

Vi som jobber her har et felles mål

Vårt mål er at du gjennom årene på videregående skole skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livet ditt og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Vi ønsker at du skal oppleve gode læringsprosesser, tett oppfølging, tydelig ledelse i alle ledd, gode relasjoner mellom elever og tilsatte, et fungerende elevdemokrati og samhandling med foresatte.

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav

Høflighet, anerkjennelse og likeverd overfor deg som elev og oss kolleger imellom skal kjennetegne skolen vår. Vi ønsker at elevene skal være aktive i elevrådet og i elevsamfunnet på skolen slik at vi får en skole som er levende og trivelig, og der det er godt å lære.

Et annerledes skoleår

Skoleåret 2019/2020 ble uventet annerledes. Etter uker med stengt skole og fjernundervisning denne våren, var vi glade for å få tilbake til en tilnærmet normal skolehverdag de siste ukene før sommerferien.

Skolen er godt organisert for å håndtere de smittevernreglene som måtte gjelde ved skolestart. Vår erfaring har vært at elevene har vært flinke til å overholde reglene, og at de har satt stor pris på å være tilbake på skolen sammen med medelever og lærere.

Nærvær og fellesskap

Tiden med fjernundervisning våren 2020 ga oss nyttige erfaringer med tanke på hva teknologien kan bidra med i opplæringen, men den understreket også det behovet vi har for nærvær og fellesskap.

Når du begynner på skolen i august, er det viktigste at du er her sammen med oss slik at vi kan bli kjent med deg, høre dine meninger og tanker og ta del i din kunnskap. I det skjer det læring.

Som elev har du en unik stemme i læringen, om det er i klasserommet, på verkstedet, i idrettshallen, i kultursalen eller på andre læringsarenaer. Du betyr noe, og utgjør en forskjell. Det at du er her er viktig, ikke bare for deg selv, men også for alle oss andre som er en del skolehverdagen din.

Ditt bidrag er viktig

Rektor Soon Elisabeth Øhrling ved Hadeland videregående skole. - Klikk for stort bildeRektor Soon Elisabeth Øhrling ved Hadeland videregående skole.Din læring og trivsel det neste skoleåret vil avhenge av hvordan du selv, i fellesskap med andre, tar ansvar og gjør jobben som elev ved skolen.

Du er med på å sette standarder i undervisningen som gjør at både du selv, dine medelever og dine lærere yter sitt beste i undervisningstimene.

Du er også den som skal være med på å skape det miljøet du ønsker på skolen for at du, dine medelever og de som jobber her skal trives.

Velkommen på laget!

Soon Elisabeth Øhrling
rektor

Til toppen