Velkommen til skolen vår!

Hvert år fylles bygget med nye og håpefulle elever, med sine egne forventinger og målsetninger. Som rektor ved Hadeland videregående skole er det godt å kunne si at jeg leder en fremtidsrettet og utviklingsorientert organisasjon hvor fokus på elevens læringsutbytte og kvalitet i opplæringen er vårt felles mål.

Mangfold og fellesskap

Rektor Elisabeth Raastad Kjørven - Klikk for stort bildeRektor Elisabeth Raastad Kjørven Marit Kleppe Egge

Hadeland videregående skole er en forholdsmessig ung skole, hvor vi feiret 10-års jubileum i 2022. Elevrådets tale under 10-års markeringen gjorde inntrykk på alle fremmøtte med sitt fokus på mangfold, fellesskap, faglig engasjement og lidenskap hos elever og ansatte. 

Det er i trygge omgivelser at elever kan utvikle seg best mulig. Vi jobber hele tiden for å legge til rette for et trygt og inkluderende skolemiljø. 

En skole i endring

Skolen, både lokalt og nasjonalt, har vært gjennom mange endringer de siste ti årene, og vi må alltid kunne oppdatere oss på våre retningslinjer og handlingsrom. Vårt mandat er klart og tydelig – vi skal være den beste skolen for våre elever. 

Bak engasjerte elever står faglig dyktige lærere med evne og vilje til å skape relevans. Elevene skal oppleve en meningsfull skolehverdag, både i hverdagen og for framtidig utdanning og yrke. 

Vi ønsker samtidig å være en attraktiv samarbeidspartner som er synlig i Hadelandsregionen. Våre dyktige elever og det de står for, er vårt viktigste bidrag til å fortsette utviklingen av Hadelandsregionen. 

Rom for alle - blikk for den enkelte

Skolens visjon er at det skal være rom for alle, men samtidig et blikk for den enkelte. Visjonen henger sammen med hvordan vi ønsker å drive skole. Vi ønsker at du som elev skal kunne oppleve gode læringsprosesser, tett oppfølging og gode relasjoner mellom elever og ansatte. 

Elever skal forstå hva de skal lære og hvorfor. Vi skal tilrettelegge og hjelpe deg med å nå målene dine, selv om du kanskje ender opp med en litt annen rute enn du hadde tenkt i utgangspunktet. 

Satsningsområder

Vi er stolte av at elevene våre fullfører og består. Våren 2023 var andelen 90,8%. Det betyr at det er mange avgangselever som går ut døra med det nødvendige grunnlaget, samt gode resultater. Her er det mange ansatte som bidrar på veien, men den viktigste aktøren er uansett deg selv. Du skal kunne utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. 

Ett av våre satsningsområder er blant annet elevmedvirkning, som handler om at skolen skal stå for demokratiske grunnverdier, og at eleven skal være involvert i og påvirke sin egen opplæring.  Å gå på skole handler om mer enn å fullføre og bestå. Disse to og tre årene dere har på HVS skal brukes godt, og det er dere elever som motiverer oss ansatte til innsats og utvikling av skolen. 

Vi er glade for å ha akkurat deg som elev ved Hadeland videregående skole. 

Vi ønsker deg et godt skoleår!

Elisabeth Raastad Kjørven
rektor