Om Hadeland videregående skole

Hadeland videregående skole har i underkant av 750 elever og 170 ansatte.

Hadeland vgs. - Klikk for stort bildeHadeland vgs. Ådne Homleid

Mange utdanningstilbud

Skolen har et bredt utdanningstilbud med seks yrkesfaglige og fem studieforberedende utdanningsprogram. 

Se våre utdanningstilbud.

Ny og moderne

Hadeland videregående skole bestod tidligere av tre videregående skoler på Hadeland. Høsten 2012 ble disse skolene samlet i en ny og innbydende skolebygning midt i Gran sentrum.

Skolelokalene er åpne og lyse med moderne utstyr og utsmykning. For yrkesfagene er verksteder, kjøkken og andre lokaler tilpasset og oppdatert i tråd med dagens læreplaner og krav til teknisk utstyr.

I skolens lokaler finner en også hovedbiblioteket i Gran, Hadeland kultursal, Karriere Innlandet Hadeland og Tannklinikken Hadeland.

Stor, men nær

Selv om skolen er stor, er den nær både når det gjelder elevoppfølging og kontakt med foresatte. "Blikk for den enkelte" er nedfelt i vår visjon. Skolen er en IKO-skole, noe som innebærer at det legges stor vekt på å følge opp alle elever tett gjennom hele utdanningsløpet.

Skolen har en kompetent og tilstedeværende elevtjeneste som består av miljøkoordinator, sosial-pedagogisk rådgiver, helserådgiver, bedriftskontakter, oppfølgingstjenesten og utdannings- og yrkesrådgivere.

Sentral plassering

Hadeland videregående skole har en sentral og gunstig beliggenhet med en én-times radius til Oslo, Gjøvik, Ringerike og Romerike. Dette gir muligheter til å ha tett kontakt med så vel næringsliv som kulturliv i et stort nedslagsfelt.

Se hva elevene sier om skolen