Internasjonalisering

Hadeland videregående skole har arbeidet aktivt med internasjonalisering og internasjonale prosjekter gjennom mer enn 20 år. Internasjonalisering er et av skolens satsingsområder.

Skolen har gjennom flere år samarbeidet i ulike prosjekt med skoler i Belgia, Tyskland, Sverige, Spania, Italia, Ungarn, Frankrike (Reunion), Danmark, Estland, Island og Hellas. I en periode hadde skolen også samarbeid med skoler i Uganda og på Malta.

Flere utdanningssamarbeid med EU

De siste skoleåra har skolen deltatt i flere prosjekt innenfor utdanningssamarbeidet med EU . Skolens siste store Comeniusprosjekt, "Movement to a Success European Community- in working and private life" var med skoler i Spania, Tyskland, Ungarn, Frankrike (Reunion) og Italia. Hovedmålet var å forberede og kvalifisere europeisk ungdom for arbeid og studier i Europa. Skolen fortsetter samarbeidet med flere av disse skolene i ulike Erasmus+ prosjekt.

Koordinator for Nordplus

Skolen har hatt et utstrakt samarbeid med skoler i Norden de siste åra, og har avsluttet et Nordplus elevutvekslings- og nettverksprosjekt kalt «Nordic mindfulness – the link between nature and health».

Inneværende skoleår deltar skolen i og er koordinator for et treårig nordisk språkprosjekt om språkopplæring og lesing sammen med skoler i Gøteborg, København, Akureyri (Island) og Universitetet i Århus. Her bruker vi nordisk kriminallitteratur som innfallsvinkel og tekstgrunnlag.

Udine i Italia

Innenfor utdanningsprogrammet restaurant- og matfag har skolen hatt elev- og lærerutvekslingssamarbeid med en italiensk skole i Udine de tre siste åra. Vg2 KOS elevene praktiserer ei uke ved skolen i Udine. De italienske elevene og lærerne gjør det samme ei uke på Hadeland.

Gava i Barcelona

Gjennom flere år har skolen hatt et språk- og kulturprosjekt med skoler i Barcelona/Gava, for å lære språk og for å videreutvikle og bedre opplæringen i fremmedspråk. Dette er et årlig utvekslingsprosjekt for både lærere og elever ved skolene i begge land.

For å øke kvaliteten i fremmedspråkopplæringa, og gi elevene mulighet for å praktisere det språket de lærer, har skolen lignende samarbeidsprosjekter med Tyskland (Heidenheim) og Frankrike (Nice). Disse prosjektene inngår som en del av skolens Erasmus+ prosjekt.

Andre internasjonaliseringsopplegg:

  • Idrettsfag reiser til og samarbeider med skoler og treningssentre i Tyrkia, Spania og Polen.
  • Mediefagselevene reiser til, og har samarbeid med mediebedrifter i London.
  • Reiselivselevene reiser til Barcelona/Spania og samarbeider med reiselivsbedrifter og organisasjoner i Spania.

Målsetting:

  • Forberede ungdom for et europeisk arbeidsliv og for studier i utlandet.
  • Språk- og kulturkunnskap.
  • Møte og forstå hvordan unge mennesker i andre deler av Europa lever.
  • Skape forståelse, kunnskap og toleranse mellom ungdom fra ulike deler av verden.
Til toppen