Fravær

Som elev har du møteplikt til alle skoletimer. Dersom du har mer enn 10 % udokumentert fravær, vil du normalt ikke få karakter i faget.

Vanlige fraværsregler fra august 2022

Fra skolestart høsten 2022 gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole.

Det betyr at du ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet.

Gyldig dokumentasjon

Gyldig dokumentasjon på helserelatert fravær er

 • legeerklæring eller
 • dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier

Slik melder du fravær

 • Du varsler alltid skolen ved fravær.
 • Du kan melde fraværet i VIS.
 • Du leverer gyldig dokumentasjon på fraværet så snart som mulig.

Hensikten med fraværsgrensen

Hensikten med fraværsgrensen er å motivere til innsats og forhindre skulk.

Når du har takket ja til en skoleplass i videregående skole, har du plikt til å møte opp og delta i undervisningen. Konsekvensen av manglende vurdering eller standpunktkarakter er at du ikke automatisk er kvalifisert for å fortsette til neste videregående nivå.

Udokumentert fravær

Du vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag. Dette er uavhengig av om faglærer har vurderingsgrunnlag eller ikke. 

Etter særlig skjønn kan rektor godta udokumentert fravær opp til 15 %. Denne unntaksbestemmelsen er snever, men skal ivareta deg som elev hvis du er i en vanskelig livssituasjon.

Du får varsel
Faglærer sender ut varsel når du nærmer deg 10 % fravær i et fag. Dette varselet sendes også til foresatte når eleven er under 18 år. 

Dokumentert fravær

Fraværet blir unntatt fra 10 %-regelen når du kan dokumentere følgende fraværsgrunner:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • fravær i forbindelse med religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn den norske kirke
 • enkelte deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B:
  4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4).

Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres som dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Dokumentert fravær (D-fravær) vil også stå på vitnemålet. Dokumentasjon på sykdom vil bare endre fraværskoden i Visma fra X til D, noe som gjør at det ikke teller for 10 %-regelen. 

Du kan søke om å få slettet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet. Du må dokumentere at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Du søker i VIS.

Merk at fravær av helse- og velferdsgrunner først kan trekkes fra fra og med fjerde sykedag. Det vil si at du ikke kan søke om å få fjernet kortvarig sykdom fra vitnemålet selv om du har dokumentert det.

Funksjonshemming eller kronisk sykdom
Ved funksjonshemming eller kronisk sykdom kan du søke rektor om å bruke egenmelding ved helsefravær. Ta kontakt med kontaktlæreren din for å vite mer om dette. 

Har du funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan du få trukket fra fraværet på vitnemålet fra og med første sykedag.

Definere fraværet på vitnemålet
Hvis du av spesielle grunner ønsker å definere fraværet som føres på vitnemålet, kan du kreve at skolen fører årsaken til fraværet på et vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset.

Hva betyr fraværskodene i VIS?

X
Alt udokumentert fravær føres som X, uansett om det er fravær som gjelder sykdom, kjøretimer, forsovelser eller andre ting.

M
Eleven skal melde fra om fravær. Da endres koden fra X til M, og du unngår ordensanmerkning. 

D
Når dokumentasjon for fraværet leveres kontaktlærer, endres koden fra X/M til D. Dokumentasjon må vises så snart du er tilbake på skolen. 

R
R-fravær står for rettighetsfravær. Denne koden brukes når elever deltar i elevrådsarbeid, er i møte med rådgivere eller har fått innvilget studiearbeid. 

Spørsmål og svar rundt reglementet

Utdanningsdirektoratet har en informasjonsside om fraværsreglementet: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om fraværsgrensen

På Utdanningsdirektoratets side kan du også finne spørsmål og svar om fraværsgrensen:

Ofte stilte spørsmål og svar om fravær

Rundskriv og forskrift til opplæringslova

Til toppen