Parkering

Skolen har gjesteparkering ved skolens areal i 3. etasje, fra inngang 3 på østsiden av skolebygget utenfor biblioteket og tannklinikken.

Gjesteparkering

Skolen har gjesteparkering og handicap plasser ved inngang 3 på østsiden av skolebygget, utenfor biblioteket og tannklinikken. Plassen er avgiftsbelagt mellom kl. 07.00 og 16.00 på hverdager, fra mandag til fredag, utenom denne tiden er det gratis. Se oppslag fra Europark på stedet som kontrollerer området. 

Det er flere el-plasser for ladende elbiler, og du betaler per time. For å lade må du registrere deg på https://ladeinorge.no.

Besøkende kan også parkere på parkeringsplassen på nedsiden av Gran ungdomsskole. Denne plassen er ikke avgiftsbelagt.

Buss

Hadeland videregående skole ligger i Gran sentrum. Gran kommunes midtpunkt for busstrafikk ligger rett utenfor hovedinngangen til skolen. Det er gode bussforbindelser med både skolebusser og rutebusser, du kan lettvint komme deg til og fra skolen hver dag.

Rett innenfor hovedinngangen på venstre side henger det en info-skjerm hvor du kan følge med på bussavganger hele dagen.