Arbeidslivsteamet

Yrkesfagkoordinator og jobbspesialist hjelper deg å velge riktig utdanning, praksis og yrke.

Yrkesfagkoordinator

Yrkesfagkoordinatoren har nær kontakt med næringslivet og opplæringskontor om praksisplasser og læreplasser for elevene.

  • Bistår elevene i prosessen fra elev til lærling/lærekandidat
  • Organiserer alternativt Vg3
  • Hjelper til med å sette elever i kontakt med bedrifter, opplæringskontor og andre
  • Samarbeider med ungdomsskolene om god overgang til videregående skole

Hvor?

Yrkesfagkoordinator har kontor i elevtjenestegangen.

Kontakt

Kikka J. Nauste
E-post: kiknau@innlandetfylke.no
Mobil: 900 99 526

Jobbspesialist

  • Blir kjent med eleven og kartlegger ferdigheter, styrker og utfordringer
  • Jobber mot bedrifter for å finne en god praksisplass, som matcher elevens styrker og interesser
  • Målet er at eleven skal finne en praksisplass, som ender med en opplæringskontrakt som lærling/lærekandidat
  • Jobbspesialisten følger opp eleven i bedrift over tid og veileder bedriften i god tilrettelegging
  • Jobbspesialisten følger opp elever, som av ulike årsaker, har behov for tett oppfølging og som er i ferd med å droppe ut av skolen

Hvor?

Jobbspesialist har kontor i elevtjenestegangen.

Kontakt

Øyvind Skilbrei Maroni
E-post: oyvmar@innlandetfylke.no
Mobil: 930 36 076