Sosialpedagogisk rådgiver

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver.

Hvor?

Tone Hole har kontor i 2. etasje ved elevtjenesten, rom 216.

Kontortid

Mandag – fredag kl. 07.30 – 15.00.

Problemene kan for eksempel være knyttet til:

  • venner
  • familie
  • klassekamerater
  • lærere
  • skilsmisseproblematikk
  • seksualitet
  • ensomhet
  • sorg

Hvis du føler at problemene er i ferd med å ”vokse deg over hodet”, skal du ikke være redd for å søke hjelp.

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre typer rådgivere også tilby samtalegrupper etter behov.