Helserådgiver

Helserådgiveren er en du kan snakke med hvis du har det vanskelig.

Hvor?

Helserådgiver Kari-Marthe Gamkinn har kontor i 2. etasje ved elevtjenesten, rom A213.

Åpningstider

Mandag – fredag kl. 08.00–15.30.

Hva kan helserådgiveren hjelpe deg med?

Helserådgiveren skal være en samtalepartner for deg når det gjelder ulike personlige forhold som for eksempel samliv, seksualitet, sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, mobbing, rusmidler og psykisk helse. Helserådgiveren har taushetsplikt. 

Helserådgiveren kan også ta seg av akutt førstehjelp.

Samarbeid

Helserådgiveren har et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell og resten av elevtjenesten.

Helserådgiveren har kontakt med det øvrige helsetjenestetilbudet i kommunene, og skal sørge for at de som har problemer som krever en bestemt fagkompetanse henvises til rett sted.

Helserådgiveren er medisinfaglig underlagt kommunelegen.

Til toppen