Helserådgiver

Helserådgiveren er en du kan snakke med hvis du har det vanskelig.

Hvor?

Helserådgiver Inger Marit Haugen har kontor i 2. etasje ved elevtjenesten, rom A212.1. Hun kan også kontaktes på tlf. 922 77 338 eller e-post inger.marit.haugen@gran.kommune.no.

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00 – 15.30.

Hva kan helserådgiveren hjelpe deg med?

Helserådgiveren skal være en samtalepartner for deg når det gjelder ulike personlige forhold som for eksempel samliv, seksualitet, sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, mobbing, rusmidler og psykisk helse. Helserådgiveren har taushetsplikt. 

Helserådgiveren kan også ta seg av akutt førstehjelp.

Samarbeid

Helserådgiveren har et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell og resten av elevtjenesten.

Helserådgiveren har kontakt med det øvrige helsetjenestetilbudet i kommunene, og skal sørge for at de som har problemer som krever en bestemt fagkompetanse henvises til rett sted.

Helserådgiveren er medisinfaglig underlagt kommunelegen.