PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT blir også kalt PP-tjenesten. Vi hjelper med å legge til rette for deg som har særskilte behov i opplæringen.

PP-rådgivere for Hadeland vgs.

Trine Forfod Sønneland

Marie Bolstad

Kontortid

  • Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.
  • PPT har kontor i 2. etasje ved elevtjenesten, rom A219 og A220.

Om PPT