Politiet og NAV

Skolen samarbeider med politiet og NAV. De har kontor i 2. etasje ved Elevtjenesten.

NAV, ved leder for ungdomsteamet i Gran og Lunner, har kontordag på skolen hver torsdag. Én gang i måneden er også ungdomskontakt ved NAV Jevnaker til stede på skolen.

Skolen har jevnlige samarbeidsmøter med politiet. Samarbeidet handler blant annet om forebygging, og om veiledning i ulike saker knyttet til utfordringer blant ungdom.

Til toppen