Politiet og NAV

Skolen samarbeider med politiet og NAV. 

NAV, ved leder for ungdomsteamet i Gran og Lunner, har kontordag på skolen hver torsdag i 2. etasje ved Elevtjenesten. For å gjøre en avtale kan du kontakte Gunn Elisabeth Alm Thoresen.

Skolen har jevnlige samarbeidsmøter med politiet. Samarbeidet handler blant annet om forebygging, og om veiledning i ulike saker knyttet til utfordringer blant ungdom.