Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Har du behov for hjelp og støtte i opplæringssituasjonen?

Trine Merete Forfod Sønneland og Jon Reidar Furulund er PP-rådgivere. De har kontor i 2. etasje ved elevtjenesten, rom A219 og A220.

Kontortid

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

PP-tjenestens rolle

Pedagogisk-psykologisk tjeneste blir ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten.

Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe ungdom som på grunn av ulike vansker har behov for hjelp og støtte i opplæringen. PPT vurderer om du har behov for spesialundervisning.

Lærlinger og lærekandidater kan også søke hjelp hos PPT.

PPT kan gi råd og veiledning til elever, foresatte og skole om tilpasset opplæring og spesialundervisning. PPT skal også bistå skolen når det gjelder kompetanse- og organisasjonsutvikling. I tillegg samarbeider PPT med andre faginstanser om utredning og oppfølging av elever.

PPT er en fylkeskommunal tjeneste som er organisert som et eget team under videregående opplæring i fylkeskommunen. PP-rådgiverne har kontor på de ulike skolene, men er ikke underlagt rektor på skolen.