Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Oppfølgingstjenesten hjelper deg.

Hvor?

Oppfølgingstjenesten har kontor i elevtjenestegangen.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 15.00.

For hvem

Målgruppen til OT er all ungdom på Hadeland mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid.

Oppfølgingstjenesten

  • OT jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning
  • OT følger opp elever, som ikke har vært i opplæring over tid, men som har begynt på skolen igjen
  • OT samarbeider med ungdomsskolene om elever som har høyt fravær og som står i fare for ikke å begynne på videregående opplæring

Vi tar kontakt

Oppfølgingstjenesten skal kontakte alle ungdommer i målgruppen og være behjelpelige med å formidle tilbud om opplæring eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene varierer fra kommune til kommune.

Et samarbeid

Oppfølgingstjenesten samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.