Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Oppfølgingstjenesten hjelper deg.

Hvor?

Oppfølgingstjenesten har kontor i elevtjenestegangen.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 15.00.

For hvem

Målgruppen til OT er all ungdom på Hadeland mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid.

Oppfølgingstjenesten

  • OT jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning
  • OT følger opp elever, som ikke har vært i opplæring over tid, men som har begynt på skolen igjen
  • OT samarbeider med ungdomsskolene om elever som har høyt fravær og som står i fare for ikke å begynne på videregående opplæring

Vi tar kontakt

Oppfølgingstjenesten skal kontakte alle ungdommer i målgruppen og være behjelpelige med å formidle tilbud om opplæring eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene varierer fra kommune til kommune.

Et samarbeid

Oppfølgingstjenesten samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Til toppen