Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Oppfølgingstjenesten hjelper deg.

Hvor?

Oppfølgingstjenesten finner du i 2. etasje ved Elevtjenesten. Gunn Elisabeth Alm Thoresen har kontor på rom A21.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 15.00.

For hvem

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring (ungdom under 21 år), og er behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring og arbeid. Opplæringen og tiltak som tilbys skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse.

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe deg hvis du:

  • Ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass.
  • Har avbrutt opplæringen før den er ferdig.
  • Har mistet opplæringsretten som følge av reglementsbrudd eller heving av lærekontrakten.

Vi tar kontakt

Oppfølgingstjenesten skal kontakte alle ungdommer i målgruppen og være behjelpelige med å formidle tilbud om opplæring eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene varierer fra kommune til kommune.

Et samarbeid

Oppfølgingstjenesten samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Til toppen