Miljøkoordinator

Miljøkoordinatoren er en du kan snakke med om hverdagen din på skolen.

Hva gjør en miljøkoordinator?

Miljøkoordinatoren driver forebyggende arbeid, og følger opp elever enkelt- og gruppevis.

  • Du kan snakke med miljøkoordinator om hva du vil.
  • Miljøkoordinator har taushetsplikt.
  • Opplever du utrygghet i forhold til skolemiljøet eller at du ikke blir respektert for den du er og hva du står for, kan du snakke med miljøkoordinator.
  • Du kan ta kontakt med miljøkoordinator for å få hjelp til egne rusproblemer eller om du er bekymret for klassekamerater.
  • Miljøkoordinator har kontakt med personer utenfor skolen som er gode på å hjelpe ungdommer.
  • Miljøkoordinator bistår elever og lærere med å håndtere konfliktsituasjoner og andre utfordringer i klassemiljøet.

Hvor?

Miljøkoordinator har kontor i elevtjenestegangen.