Har du lese- og skrivevansker?

Hadeland videregående skole er godkjent som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge.

Hva er dysleksivennlig skole?

Dysleksivennlig skole innebærer at vi har et system for kartlegging og oppfølging av deg som trenger hjelp til å mestre skolehverdagen, fordi du har lese- og skrivevansker.

Skolen kan hjelpe til med å skaffe smartbøker, lydbøker/lydfiler eller andre relevante læremidler og gi opplæring i bruken av disse. Vi kan hjelpe til med å skaffe eller fornye programvarelisenser.

Du må ha en sakkyndig vurdering

Forutsetningen for å få oppfølgingen som ligger i dysleksivennlig skole, er at det ligger en sakkyndig vurdering til grunn. En sakkyndig vurdering er en kartlegging som viser om du har behov for spesialundervisning. Sjekk om du allerede har en sakkynding vurdering fra grunnskolen..

Elever kan også få spesiell tilrettelegging på prøver og eksamen, blant annet utvidet tid. 
Les mer om særskilt tilrettelegging ved eksamen.

Kontaktpersoner

Spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging kan rettes til:

Mer informasjon

Film av Mads Johan Ødegaard og Katie Noel Wyman. Filmen viser hvordan det føles å ha lese- og skrivevansker.

 

Film laget av Klar Tale – Norges eneste lettleste nyhetsavis. Intervju med Erna som har lese- og skrivevansker.

Til toppen