Elev-, lærling- og mobbeombud

Ombudet kan hjelpe deg i saker som har med din videregående opplæring å gjøre, enten i skole eller i lærebedrift. Dette gjelder både om du har helt enkle spørsmål om regelverk, eller du har behov for bistand i alvorligere saker.

Elev-, lærling- og mobbeombudets oppgaver

  • Bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på.
  • Bidra i arbeidet mot mobbing og krenkelser på videregående skoler og i lærebedrifter.
  • Bistå deg med informasjon om rettighetene dine.
  • Hjelpe deg med å skrive klager og være med deg i møter med skole eller lærebedrift.
  • Bidra til å styrke elevdemokratiet i Innlandet gjennom skolering og oppfølging av elevråd.

Hvem kan kontakte ombudet?

Alle elever i videregående opplæring og alle lærlinger i lærebedrifter kan kontakte ombudet.

Elev-, lærling- og mobbeombudet har taushetsplikt.

Kontakt

Brede Skogbakken

Elev-, lærling- og mobbeombud

E-post: Send e-post

Telefon: 62 54 46 34

Mobil: 950 54 015

Eirin Hilleborg Førsund Feiring

Elev-, lærling- og mobbeombud

E-post: Send e-post

Mobil: 916 18 962

Til toppen