Frist for å søke om stipend og lån

Dato
15. november 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
lånekassen.no

Søknadsfristene er:

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Andre tidspunkt

  1. Tirsdag, 15.11.2022 00.00 - Hele dagen
  2. Onsdag, 15.03.2023 00.00 - Hele dagen
  3. Onsdag, 15.11.2023 00.00 - Hele dagen
  4. Fredag, 15.03.2024 00.00 - Hele dagen
  5. Fredag, 15.11.2024 00.00 - Hele dagen
  6. Lørdag, 15.03.2025 00.00 - Hele dagen
  7. Lørdag, 15.11.2025 00.00 - Hele dagen