Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Slik vil vi ha det!

Hadeland videregående skole ønsker å ha et åpent og godt skolemiljø for alle.

Sist oppdatert 30.01.2017
Skolens verdier - KRAFT

Verdiene til Hadeland videregående skole er forankret i organisasjonspolitikken til Oppland fylkeskommune:

Kreativitet:
Alle er modige, nysgjerrige og utviklingsorienterte

Raushet:
Alle godtar at andre kan være forskjellige fra oss selv og bidrar til et inkluderende miljø.

Ansvarlighet:
Alle skal ta ansvar for og konsekvenser av egen atferd. 

Fleksibilitet:
Alle søker å utvikle kreative og kritiske evner og viser vilje til å møte endringer konstruktivt.

Tillit:
Alle skal være til å stole på. Alle skal ha mot til å si ifra hvis andre blir plaget, urettferdig behandlet eller utsatt for skadeverk.

Hva kan du som elev forvente av skolen?
 • Et godt, attraktivt og fleksibelt læringsmiljø
 • Gode rammer for faglig og sosial utvikling
 • En aktiv og målrettet veiledning og vurdering
 • Felles opplevelser og individuell oppfølging
 • Lærere og andre ansatte som behandler deg med respekt og bidrar til et støttende læringsmiljø
Hva forventer skolen av deg?
 • At du deltar aktivt i undervisningen og det øvrige liv på skolen
 • At du viser ansvarlighet og respekt i samvær med andre
 • At du tar ansvar for egne handlinger
 • At du viser omsorg og mot når andre trakasseres eller mobbes
 • At du tar ansvar for skolens fysiske miljø

Skolen må derfor ha noen ordensregler som har som formål å fremme den gode handlingen, trivsel for alle og et positivt læringsmiljø på skolen:

 • Møt presis
 • Ha med utstyr
 • Møt forberedt
 • Levér i tide
 • Gi beskjed ved fravær
Tilbakemeldinger og varsling

Vi ønsker å praktisere størst mulig grad av åpenhet og ærlighet.

Tilbakemeldinger

Dersom du ønsker å gi en tilbakemelding på undervisning eller andre forhold, er regelen at det er du selv som skal ta opp situasjonen med vedkommende det gjelder.

Dersom dette ikke hjelper kan du ta det opp med kontaktlærer eller pedagogisk leder.

Varsling

Dersom du eller andre opplever plaging, trakassering eller mobbing skal du gi beskjed med en gang til lærer eller kontaktlærer som plikter å iverksette tiltak.

Godt skolemiljø

Hadeland videregående skole har en tiltaksplan for utvikling av et godt læringsmiljø og håndtering av mobbing.

Mål for arbeidet

 • Sikre et godt og trygt læringsmiljø for elever og lærere
 • Forebygge plaging, trakassering og mobbing i skolemiljøet.
 • Utvikle gode og trygge miljøer der elevene opplever omsorg, ansvar og respekt for hverandre.
 • Skolen skal gi støtte og effektiv beskyttelse til de som blir mobbet.
 • Skolen skal ha en konsekvensplan som trår i kraft overfor mobberne.
 • Samarbeide med foresatte.

Alle ansatte har et særskilt ansvar for å arbeide med bevisstgjøring av skolens verdi- og menneskesyn, og sammen med elevene arbeide for et trygt og godt læringsmiljø, klassemiljø og skolemiljø.

Tydelig klasseledelse er en forutsetning for gode klassemiljøer og er en del av skolens satsingsområde for å forebygge mobbing.

Tiltak for å bidra til godt skolemiljø

 • Miljøarbeider, helserådgiver og sosialpedagogisk rådgiver er til stede hver dag.
 • Gratis frokost mandag, onsdag, fredag kl. 07.30.
 • Sosialt tilbud onsdager kl. 14.00.
 • Juleavslutning og sommeravslutning.
 • LipDub og aktivitetsdag og andre sosiale tiltak.

§9a-1 Generelle krav (Opplæringslova):

Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Husregler
Husregler for Hadeland videregående skole
HUSREGLER KONSEKVENSER
Husreglene skal bidra til trivsel og ryddighet på skolen. Overordnet regel er at alle elever skal få en advarsel og mulighet til å endre atferd umiddelbart, før anmerkning gis. Det må tas individuelle hensyn.

Elevaktive soner

 • Lyd, musikk på PC o.l. skal ikke forstyrre andre.
 • Alle rydder etter seg selv.
 • Alt søppel skal kastes i søppelkassen.
 • Stolene skal settes/henges på plass, bord settes på plass.
 • Servise må settes på tralle eller bæres til ryddestasjon i kantina.
 • Alle ansatte kan be elever om å følge husreglene.
 • Grupper av elever/klasser vil bli hentet for opprydding.

Undervisningsrom

 • Alle møter tidsnok til undervisningen og går rolig inn og ut av klasserommet.
 • Alle møter forberedt, har med nødvendig utstyr og leverer elevarbeid i tide.
 • Spising foregår utenfor undervisningsrommene.
 • PC-er skal være lukket ved timens start og brukes etter anvisning fra lærer.
 • Mobiltelefoner skal være lydløs og ikke benyttes i undervisningen.
 • Be om lov til å forlate klasserommet.
 • Følg med når andre snakker og vent på tur.
 • Ignorer forstyrrelser i stedet for å delta i dem.
 • Klasserommet skal være ryddet og klart til neste økt.
 • Undervisningsrom låses etter hver økt.
 • Ordenselevene skal påse at rommet er ryddet.
 • Læreren skal påse at mus og tastatur er låst inne i skapet sammen med den stasjonære PC-en.
 • Ved fravær, gi beskjed til din kontaktlærer om morgenen samme dag. Ved fravær på dager med planlagt vurdering, gi også beskjed til din faglærer senest om morgenen samme dag.
 • Elevene dokumenterer fravær ukentlig til sin kontaktlærer.

Forsentkomminger:

 • Elever som kommer for sent skal levere adgangstegn til lærer.
 • Ved forsentkomming tre ganger følger kontaktlærer opp.
 • Ved forsentkomming gis ordensanmerkning.

Mangel på utstyr:

 • Faglærer snakker med eleven.
 • Eventuelt får eleven anmerkning ved gjentakelse.
 • Eventuelt blir eleven utestengt fra verksted som krever utstyr.

Rydding:

 • Rom som ikke er ryddet, varsles til pedagogisk leder, som følger opp mot læreren som har vært i rommet.
 • Undervisningen må avsluttes tidsnok så elevene kan rydde før timen er over.

Misbruk av PC og mobiltelefon

 • PC-en legges veska og mobiltelefonen på kateteret.
 • Anmerkning kan gis.

Bråk og uro:

 • Etter henstilling om arbeidsro, vises eleven ut fra timen og gis atferdsanmerkning.

Fravær:

 • Ved ikke-varslet fravær gis anmerkning.

Alvorlige brudd

 • Ved alvorlige brudd på regler, konfererer lærer med pedagogisk leder, som følger opp saken videre.

Rusmidler forbudt

Det er forbudt for elever å bruke tobakk (sigaretter, el-sigaretter, pipe, snus) på skolens område.

Det er forbudt å bruke eller være påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og andre typer rusmidler i skoletiden.

Det er ikke tillatt å oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler skolen leier.

Snus, tobakk og andre rusmidler:

 • Ved brudd på forbudet gis atferdsanmerkning.
 • Det kan tas kontakt med foresatte og eventuelt politi.
Fant du det du lette etter?
Login for redigering