Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Slik vil vi ha det!

Hadeland videregående skole ønsker å ha et åpent og godt skolemiljø for alle.

Sist oppdatert 30.01.2017
Skolens verdier - KRAFT

Verdiene til Hadeland videregående skole er forankret i organisasjonspolitikken til Oppland fylkeskommune:

Kreativitet:
Alle er modige, nysgjerrige og utviklingsorienterte

Raushet:
Alle godtar at andre kan være forskjellige fra oss selv og bidrar til et inkluderende miljø.

Ansvarlighet:
Alle skal ta ansvar for og konsekvenser av egen atferd. 

Fleksibilitet:
Alle søker å utvikle kreative og kritiske evner og viser vilje til å møte endringer konstruktivt.

Tillit:
Alle skal være til å stole på. Alle skal ha mot til å si ifra hvis andre blir plaget, urettferdig behandlet eller utsatt for skadeverk.

Hva kan du som elev forvente av skolen?
 • Et godt, attraktivt og fleksibelt læringsmiljø
 • Gode rammer for faglig og sosial utvikling
 • En aktiv og målrettet veiledning og vurdering
 • Felles opplevelser og individuell oppfølging
 • Lærere og andre ansatte som behandler deg med respekt og bidrar til et støttende læringsmiljø
Hva forventer skolen av deg?
 • At du deltar aktivt i undervisningen og det øvrige liv på skolen
 • At du viser ansvarlighet og respekt i samvær med andre
 • At du tar ansvar for egne handlinger
 • At du viser omsorg og mot når andre trakasseres eller mobbes
 • At du tar ansvar for skolens fysiske miljø

Skolen må derfor ha noen ordensregler som har som formål å fremme den gode handlingen, trivsel for alle og et positivt læringsmiljø på skolen:

 • Møt presis
 • Ha med utstyr
 • Møt forberedt
 • Levér i tide
 • Gi beskjed ved fravær
Tilbakemeldinger og varsling

Vi ønsker å praktisere størst mulig grad av åpenhet og ærlighet.

Tilbakemeldinger

Dersom du ønsker å gi en tilbakemelding på undervisning eller andre forhold, er regelen at det er du selv som skal ta opp situasjonen med vedkommende det gjelder.

Dersom dette ikke hjelper kan du ta det opp med kontaktlærer eller pedagogisk leder.

Varsling

Dersom du eller andre opplever plaging, trakassering eller mobbing skal du gi beskjed med en gang til lærer eller kontaktlærer som plikter å iverksette tiltak.

Godt skolemiljø

Vi har nulltoleranse når det gjelder mobbing og krenkelser. Du som elev skal føle deg trygg og ha det bra på skolen (jf. opplæringsloven §9a-2).

Jobber sammen

Lærere og elever jobber sammen i enhver time med den felles oppgaven å lage et godt og trygt læringsmiljø.

I tillegg støtter elevtjenesten arbeidet med skolemiljøet og tilbyr:

 • Miljøarbeider, helserådgiver og sosialpedagogisk rådgiver til stede hver dag
 • Gratis frokost hver dag fra kl. 07.30 til 07.55
 • Sosialt tilbud onsdag kl. 14.00
 • Juleavslutning og sommeravslutning
 • LipDub, aktivitetsdager og andre sosiale tiltak

Hvis du ikke har det bra, eller ser noen som ikke har det bra – si ifra!

Plikter for ansatte

Alle som arbeider på skolen har plikt til å:

 • Følge med
 • Gripe inn
 • Varsle om vi mistenker/ kjenner til at elever ikke har det bra på skolen
 • Undersøke saken
 • Sette inn egnede tiltak (gjøre noe med det)
Orden og ryddighet

Alle skal bidra til å holde skolen ryddig.

Elever som sitter ved bordet, har ansvar for at bordet ryddes.

 1. Kantina har stålbestikk og porselenstallerkener av miljøhensyn. Det er viktig at dette kommer tilbake til kantina for å vaskes.
 2. Alt må settes på traller eller leveres tilbake til kantina.
 3. Bruk søppelkassene.
 4. Heng opp stolen etter deg.
 5. Hver klasse vil ha ryddetjeneste flere ganger i løpet av året.
Fant du det du lette etter?
Login for redigering