Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Internasjonalisering

Hadeland videregående skole har arbeidet aktivt med internasjonalisering og internasjonale prosjekter gjennom mer enn 20 år. Internasjonalisering har vært ett av skolens satsningsområder.

Skolen har gjennom flere år samarbeidet i ulike prosjekt med skoler i Belgia, Tyskland, Sverige, Spania, Italia, Ungarn, Frankrike (Reunion), Danmark, Estland, Island og Hellas. I en periode hadde skolen også samarbeid med skoler i Uganda og på Malta.

Inneværende år har skolen deltatt i et stort Comeniusprosjekt, Movement to a Success European Community- in working and private life, med skoler i Spania, Tyskland, Ungarn, Frankrike (Reunion) og Italia, der hovedmålet har vært å forberede og kvalifisere europeisk ungdom for arbeid og studier i Europa. Skolen fortsetter samarbeidet med flere av disse skolene i ulike Erasmus+ prosjekt.

Skolen har hatt et utstrakt samarbeid med skoler i Norden de siste åra, og har nylig avsluttet et Norplus elevutvekslings- og nettverksprosjekt kalt «Nordic mindfulness- the link between nature and health». Fra høsten vil skolen delta i og være koordinator for et treårig nordisk språkprosjekt om språkopplæring og lesing sammen med skoler i Gøteborg, København, Akureyri (Island) og Universitetet i Århus.

Innenfor utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag har skolen hatt elev- og lærerutvekslingssamarbeid med en italiensk skole i Udine de tre siste åra. Vg2 KOS elevene praktiserer ei uke ved skolen i Udine. De italienske elevene og lærerne gjør det samme ei uke på Hadeland.

For neste skoleår søker skolen å få i gang gjensidig praksisutveksling med samarbeidsskolen vår i Leida i Spania for elever innenfor elektrofag.

Gjennom flere år har skolen hatt et språk- og kulturprosjekt med skoler i Barcelona/Gava. Dette både for å lære språk og for å videreutvikle og bedre opplæringa i fremmedspråk. Dette er et årlig utvekslingsprosjekt for både lærere og elever ved skolene i begge land. For å få ekstra kvalitet i fremmedspråkopplæringa, og gi elevene mulighet for å praktisere det fremmedspråket de lærer, har skolen lignende samarbeidsprosjekter med Tyskland (Heidenheim) og Frankrike (Nice).

Andre internasjonaliseringsopplegg:

Idrettsfag reiser til og samarbeider med skoler og treningssentre i Tyrkia, Spania og Polen.

Mediefagselevene reiser til, og har samarbeid med mediebedrifter i London.

Reiselivselevene reiser til Barcelona/Spania og samarbeider med reiselivsbedrifter og organisasjoner i Spania.

Målsetting:

  • Forberede ungdom for et europeisk arbeidsliv og for studier i utlandet.
  • Språk- og kulturkunnskap.
  • Møte og forstå hvordan unge mennesker i andre deler av Europa lever.
  • Skape forståelse, kunnskap og toleranse mellom ungdom fra ulike deler av verden.
Sist oppdatert 15.06.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering