Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Videregående skoler - Hadeland videregående skole

Ansatte i avdelingen Hadeland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer i Service og samferdsel 61 31 77 00 938 85 193
Marthe Dawes Albrigtsen
Lærer i service og samferdsel 61 31 77 00 905 96 422
Berthe Marie Hvinden Alm
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 31 77 00 913 53 601
Kari Nesbakken Alm
Lærer i fysikk og matematikk 61 31 77 00 452 45 348
Leif Kristian Alm
Lærer i byggfag 61 31 77 00
Pål Alm
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfag 61 31 77 00

Robert Andersen
Lærer i historie, sosiologi og engelsk 61 31 77 00 476 92 902
Odd Magnus Andreassen
Lærer i Service og samferdsel
Lærer elektrofag 61 31 77 00 476 92 733
Hege Arntzen
Lærer norsk og sosiologi 61 31 77 00
Cecilie Aspheim
Avdelingsleder, HO og RM 61 31 77 12 481 68 775

Avdelingsleder for Helse- og oppvekstfag (HO) og Restaurant- og matfag (RM).

Per Ballangrud
Lærer i norsk og engelsk 61 31 77 12 476 90 890
Pia Sandved Berg
Lærer restaurant- og matfag 61 31 77 00 92854396 
Bente Bergstrøm
Lærer i teknikk og industriell produksjon 61 31 77 00 476 92 298
John Erling Berven
Lærer i medier og kommunikasjon 61 31 77 00 476 71 881
Karoline  Berven
Renholder 61 31 77 00 404 00 975
Unni Berven
Lærer i norsk
Ingrid Birkeli
Lærer i norsk 61 31 77 00
Linda Therese Høistad Birkely
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 31 77 00 905 16 655
Unni Bjarkøy
Lærer teknikk og industriell produksjon 61 31 77 00 905 28 319
Egil Bjørgeengen
Renholder 61 31 77 00 476 92 543

  

Janne Mette Bjørgeengen
Lærer i biologi og naturfag 61 31 77 00
Silje Bjørgeengen
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00 476 92 904
Aleksander Løchsen Bjørnerud
Lærer i psykologi 61 31 77 00
Kine Malin Eidstuen Bjørnerud
Lærer i fransk og engelsk 61 31 77 00 474 51 248
Corentin Bohl
Renholder 61 31 77 00 476 92 402
Margrethe Bonesvoll
Lærer i naturfag og matematikk 61 31 77 00
Kristin H. Brandrud
Lærer i musikkfag 61 31 77 00
Charlotte Bredesen
Vernepleier 61 31 77 00 913 24 785
Eli Anita Breisjøberg
Avdelingsleder, ID og MDD 61 31 77 13 917 53 077

Avdelingsleder for Idrettsfag (ID), Musikk, dans og drama (MDD).

Solveig Kalstad Brenden
Sosialpedagogisk rådgiver 61 31 77 00 950 34 365
Berit Thaulow Brørby
Vaktmester 61 31 77 33 905 19 576
Tom Ivar Bråten
Lærer i matematikk 61 31 77 00 90793081 
Eirik Dybvik Bøhn
IKT-systemansvarlig 61 31 77 31 928 05 794

Lærer i medier og kommunikasjon 61 31 77 00 922 39 353
Elisabeth Corneliussen
Renholder 61 31 77 00 476 92 547
Ingvild Øien Dammen
Lærer i byggfag 61 31 77 00 976 92 649
Hans Dehlimarken
Lærer i naturfag, geografi og matematikk 61 31 77 00
Trine Djupvik
Lærer i historie og samfunnsfag 61 31 77 00 924 60 998
Bjørn Erik Dokken
Lærer i matematikk 61 31 77 00 938 82 862
Elisabeth Dokken
Avdelingsleder, BY og MK 61 31 77 20 941 67 047

Avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk (BY) og Medier og kommunikasjon (MK).

Marit Kleppe Egge
Lærer i musikkfag 61 31 77 00
Lærer i musikkfag 61 31 77 00 958 17 832
Ann Beate Solstad Eide
Lærer i musikkfag 61 31 77 00
Rolv Olav Eide
Logoped 61 31 77 39 480 93 415

Logoped MNLL

Elisabeth Ellefsrud
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 31 77 00 90746687 
Tone Helene Elsrud
Renholder 61 31 77 00 99402872 
Jorunn Eriksen
Lærer i musikkfag 61 31 77 00
Therese Kinzler Eriksen
Vernepleier 61 31 77 00 905 14 589
Ann-Herborg Fagerli
Lærling IKT 61 31 77 00
Mohamed Abdisamad Farah
Lærer i norsk og samfunnsfag 61 31 77 00 977 67 521
Marie Engeseth Felde
Lærer i engelsk 61 31 77 00 476 94 024
Torunn Finnerud
Lærer i medier og kommunikasjon 61 31 77 00 936 67 415
Børge Finstad
Lærer i service og samferdsel 61 31 77 00 997 37 448
Trude Grande Fjellbirkeland
Lærer 61 31 77 00 986 65 915
Kaja Fjordheim
Vaktmester 61 31 77 33 911 53 768

Ivar Follestad
Lærling i institusjonskokk 61 31 77 00 986 74 821
Sine Andreassen Fossum
Lærer i musikkfag
Lærer i musikkfag 61 31 77 00
Elevassistent 61 31 77 00 905 79 669
Rolf  Fugleberg
PP-rådgiver 61 31 77 48 969 49 255

Jon Reidar Furulund
Miljøkoordinator 61 31 77 00 951 89 231
Eivind Førland
Elevassistent 61 31 77 00 476 92 548
Kai Gaarder
Helserådgiver 61 31 77 00 993 01 023
Kari-Marthe Gamkinn
Lærer i musikkfag 61 31 70 00 45257844 
Grethe Ghanizadeh
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00 916 20 492
Tone Gjertsen
Lærer i Service og samferdsel 61 31 77 00
Hege Granum
Elevassistent 61 31 77 00 991 67 466
Runhild Grini
Lærer 61 31 77 00
Marthe Gruer
Lærer i naturfag, biologi og geografi 61 31 77 00 907 60 084
Kari Lise Grønnæss
Saksbehandler, eksamensmedarbeider. 61 31 77 03 464 76 118
Inger Hvinden Grønvold
Lærer i musikkfag
Lærer i spansk, it og superbruker IKT 61 31 77 00 975 99 769
Heidi Haakenstad
Kantineleder og lærer i restaurant- og matfag 61 31 77 00 913 21 656
Øyvind Hagen
Lærer, karriere oppland 61 31 77 45 911 01 373
Åse Solveig Hammeren
Lærer i service og samferdsel 61 31 77 00 98670457 
Jorid Synnøve Hansen
Kantinemedarbeider 61 31 77 00 454 50 128
Karianne Hansen
Lærer i byggfag 61 31 77 00 906 63 722
Lars Emil Hasle
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 31 77 00 909 33 167
Kristin Grøttveit Haslestad
Lærer i teknikk og industriell produksjon 61 31 77 00 92035813 
Kjetil Hatlebrekke
Renholder 61 31 77 00 911 66 820
Åse Berven Hatlebrekke
Lærer i norsk 61 31 77 00
Jeanette Haugen
Lærer i elektrofag 61 31 77 00
Gunnar Heiene
Lærer i restaurant- og matfag 61 31 77 00 922 62 115
Ellen Bolken Heier
Lærling i byggdrifterfaget 61 31 77 00
Christian  Heieren
IKT-medarbeider 61 31 77 30 918 80 562
Erik Heimdal
Renholder 61 31 77 00 476 92 516
Siw Merethe Olsen Helgesen
Lærer i elektrofag 61 31 77 00 901 67 216
Kato Hoelsveen
Lærer i tysk og samfunnsfag 61 31 77 00 936 35 606
Hanne Elisabeth Hovden
Lærer i teknikk og industriell produksjon 61 31 77 00 997 23 228
Steffen Hurum
Sekretær, arkiv og servicetorget 61 31 77 04 476 92 123
Inger Hvalby
Lærer i norsk og samfunnsfag 61 31 77 00 924 26 550
Reidun Hvattum
Lærer i norsk 61 31 77 00 918 43 823
Aud Jorun Hvinden
Lærer og superbruker IKT 61 31 77 00 476 92 535
Hilde Kristin Hømann
Lærer i byggfag og matematikk 61 31 77 00
Jørn Erik Johansen
Lærer i byggfag 61 31 77 00 476 92 551
Øyvind  Johansen
Avdelingsleder TIP 61 31 77 16 900 14 241

Avdelingsleder for Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Guro Marie Jørgensen
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00 977 40 008
Rune Kalleberg
UOY-rådgiver 61 31 77 00 958 92 511

Utdannings- og yrkesrådgiver

Hege Brekke Kalvsjøhagen
Kantinemedarbeider 61 31 77 00  95783160
Karoline Kand
Lærer i teknikk og industriell produksjon 61 31 77 00 900 45 011
Børge Karlsen
Elevassistent 61 31 77 00 905 91 453
Turid Karlsen
Lærer i rettslære 61 31 77 00 934 12 331
Mette Karlsrud
Lærer i religion, engelsk og historie 61 31 77 00 957 04 487
Ingvild Sjögren Karsrud
Vaktmester 61 31 77 33 408 81 327
Frank Erling Kisen
Lærer i norsk 61 31 77 00
Lærer i spansk, historie og religion 61 31 77 00 958 89 322
Inger Støen Kleppe
Lærer i matematikk
Åse Klinkenberg
Lærer i teknikk og industriell produksjon 61 31 77 00 943 42 850
Kjell Andre Knutsen
Lærer i norsk og engelsk 61 31 77 00 959 99 275
Gitte Koller
Elevassistent 61 31 77 00 98012537 
Bjørg Målfrid Koppervik
Tilretteleggingsleder 61 31 77 14 901 17 272
Anne Berit Kristensen
Økonomi- og driftsleder, avdelingsleder SS 61 31 77 15 916 26 315

Økonomi- og driftsleder og avdelingsleder for Service og Samferdsel (SS).

Bente G. Kristoffersen
Lærer i engelsk 61 31 77 00
Vebjørn  Krågebakk
Renholder 61 31 77 00
Anne Lise Larsson
Rådgiver, økonomi 61 31 77 00 977 12 156
Stine Lekanger
Lærer i engelsk 61 31 77 00 974 08 382
Terje Ragnvald Lerberg
Vernepleier 61 31 77 00 971 65 115

Janne Halvorsen Lindstad
Lærer i matematikk 61 31 77 00 917 43 684
Bjørn Ivar Ludvigsen
Lærer i matematikk og it 61 31 77 00 917 43 685
Svein Ludvigsen
Renholder 61 31 77 00 951 32 472
Chantra Lundberg
Lærer i spansk 61 31 77 00 924 14 890
Oscar Eduardo Mendoza
Elevassistent 61 31 77 00
Lærer 61 31 77 00 91740654 
Linda Mikkelsen
Ledende renholder 61 31 77 34 988 49 981
Åse Mikkelsen
Lærer i norsk 61 31 77 00
Bjarte Blindheim Moe
Renholder 61 31 77 00 400 35 854
Kobra Mohammadi
Lærer i medier og kommunikasjon 61 31 77 00 90791264 
Kari Ingeborg Molden
Bibliotekar Gran bibliotek 61 39 22 57
Lærer i matematikk
Vaktmester 61 31 77 33 995 34 918
Svein Myrdahl
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00

Thea Helene Myrvold
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00 97074848 
Steffen Mørtvedt
Lærer i service og samferdsel 61 31 77 00  92128019 
Steinar  Narum
Yrkesfagmotivator 61 31 77 00 900 99 526

Kontaktperson mellom yrkesfagene og arbeidslivet.

Kikka Nauste
Elevassistent 61 31 77 00
Avdelingsleder studiespesialiserende og fellesfag 61 31 77 17 974 61 490
Anne Klæstad Nielsen
Avdelingsleder studiespesialiserende og fellesfag 61 31 77 18 915 97 210

 Ansvar: Norsk, samfunnsfag og språk.

Arnfinn Nilsen
Lærer i engelsk 61 31 77 00
Olav-Inge Nordbotten
Assisterende rektor 61 31 77 00 472 61 173
Stein Olaf Nordli-Henriksen
Lærer i elektrofag 61 31 77 00 970 07 480
Roy Arne Nordmarken
Saksbehandler, HR og personal 61 31 77 05 98062598 
Irene Nordy
Lærer i musikkfag, norsk og religion 61 31 77 00
Mette Nyheim
Fagkoordinator og lærer i helse- og oppvekstfag 61 31 77 00 997 36 588
Heidi Nyhus
IKT-ansvarlig 61 31 77 29 926 01 715
Geir Nysveen
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00  90520419
Ann Kristin Olaussen
Lærer i dramafag 61 31 77 00 91774951 
Christopher Olsen
Lærer i restaurant- og matfag 61 31 77 00 478 56 689
Kari Opseth
Lærer i musikkfag 61 31 77 00
Lærer i Service og samferdsel
Lærer i norsk 61 31 77 00
Ida  Prestmarken
Lærer i teknikk og industriell produksjon 61 31 77 00 901 11 370
Steinar Raknerud
UOY-rådgiver 61 31 77 19 922 12 300

Utdannings- og yrkesrådgiver.

Gro Redner
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 31 77 00 911 34 624
Britt Ingeborg Høghaug Remmen
Lærer i byggfag og matematikk 61 31 77 00 977 33 474
Iver Gjin Rimås
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 31 77 00  47692101
Eva Ringen
Lærer 61 31 77 00 91744615 

Lærer i samfunnsfag, historie, religion, sosiologi og sosialantropologi, geografi og politikk og menneskerettigheter.

Stine Helene Dedekam Roen
Lærer i norsk 61 31 77 00 92050865 
Camilla Nygård Romsaas
Lærer i matematikk 61 31 77 00 950 36 709
Elisabeth Rongved
Lærer i medier og kommunikasjon 61 31 77 00
Bjørnar Rudsengen
Lærer i service og samferdsel 61 31 77 00
Cecilie Rød
Lærer i norsk og engelsk 61 31 77 00 476 92 868
Knut Iver Rødstøl
Lærer musikkfag 61 31 77 00 480 72 411
Haldor Røyne
Lærer i musikkfag 61 31 77 00 908 05 630
Thomas Sanger-Elnæs
Lærer i elektrofag 61 31 77 00
Espen  Severinsen
Lærer i service og samferdsel 61 31 77 00 408 50 345
Marianne Johansen Skaarud
Lærer i norsk og geografi 61 31 77 00 950 67 702
Anne Marte Skari
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 31 77 00
Elisabeth Skjervum
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00 98024008 
Lærer i naturfag 61 31 77 00 980 33 138
Rønnaug Skorem
Lærer i engelsk og historie 61 31 77 00 476 92 803
June Sletta
Teknisk leder 61 31 77 32 414 50 139

Vaktmester.

Lars Smedsrud
Lærer 61 31 77 00 476 92 550
Aud Solberg
Elevassistent 61 31 77 00
Terje Solhaug
Lærer 61 31 77 00
Inger Lise Staff
Lærer i byggfag 61 31 77 00 902 60 501
Geir Martin Steinsli
Lærer i musikkfag 61 31 77 00 476 53 816
Øyvind Sundsvalen
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00
Aleksandra Swigon
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00 412 64 810
Piotr Swigon
Lærer i service og samferdsel 61 31 77 00
Lars Theodor Sæthre
Saksbehandler, økonomi, arkiv, servicet. og elev 61 31 77 07 476 92 201
Rigmor Fredriksen Sørbekk
Lærer i tysk og matematikk 61 31 77 00 915 32 815
Kristen Sørlie
OT-rådgiver oppfølgingstjenesten 61 31 77 21 481 37 213

Rådgiver i Oppfølgingstjenesten.

Gunn Elisabeth Alm Thoresen
Lærer i fransk og engelsk 61 31 77 00
Marit Wien Tollefsrud
Elevassistent 61 31 77 00
Inger Marie Tunsli
Lærer i idrettsfag 61 31 77 00 928 60 508
Asgaut Undheim
Lærer i rettslære 61 31 77 00
Lærer i norsk
Lærer i tysk 61 31 77 00
Nora Graciela Weiseth
Lærer i byggfag og samfunnsfag 61 31 77 00 932 84 087
Ragnar Wolden
Rektor 61 31 77 10 994 90 644
Soon Elisabeth Øhrling
Lærer i matematikk og naturfag
Lærer i elektrofag 61 31 77 00
Inge Østrem
Elevassistent 61 31 77 00
Lærer i matematikk, naturfag og kjemi 61 31 77 00 402 15 021
Monica Øverlier
Login for redigering