Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fusk og plagiat

Skolens reaksjoner mot fusk og plagiat. I skolearbeidet ditt forventes det at du som elev jobber selvstendig, redelig og kritisk. Fusk og plagiat er ikke forenlig med slik oppførsel. Se for øvrig reglene til Oppland fylkeskommune på side 22.

I skolearbeidet ditt forventes det at du som elev jobber selvstendig, redelig og kritisk. Fusk og plagiat er ikke forenlig med slik oppførsel. Se for øvrig Forskrift om felles ordensreglementet for fylkeskommunale videregående skoler.

Fusk

Med fusk skal forstås bruk av ikke tillatte hjelpemidler/hjelpere i skolearbeidet. Kommunikasjon med andre personer og bruk av oversettelsesprogrammer i nynorsk, engelsk og fremmedspråk vil ofte være eksempler på dette.

Ved forsøk på fusk skal eleven vises bort fra timen, og settes direkte ned én karakter i atferd, ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Eleven og elevens foresatte, dersom eleven er under 18 år, skal varsles om dette.

Elevens faglige prestasjon skal i slike tilfeller ikke vurderes av lærer, og lærer skal følgelig sette IV (ikke vurdert) som karakterkode i Fronter på den konkrete prestasjonen.

På eksamen kan forsøk på fusk føre til bortvisning fra eksamenslokalet og annullering av eksamen. Eleven/privatisten mister i så fall en eventuell standpunktkarakter i faget, og kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år senere, og da som privatist.

Plagiat

Med plagiat skal forstås bruk av andres tekster i sin egen tekst, uten at kilden oppgis. Når plagiat blir oppdaget, skal faglærer sette atferdsanmerkning og underrette kontaktlærer om hendelsen, som sender varsel til eleven/elevens foresatte om fare for nedsatt atferdskarakter.

Ved et eventuelt nytt tilfelle med plagiat skal atferdskarakteren settes ned, ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

På samme måte som ved eksamen skal lærer, når plagiat blir oppdaget i elevens skolearbeid, vurdere prestasjonen til lav måloppnåelse (karakterene 1 og 2).

   

Sist oppdatert 15.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering